Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Допоміжне обладнання котла ТП–35У

Тип Реферат
Предмет Промышленность и производство
Просмотров
1492
Размер файла
178 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Допоміжне обладнання котла ТП–35У

Зміст

Вступ

1. Розрахунок, вибір та компоновка вуглерозмольної установки

2. Розрахунок та вибір живильного насосу

2.1 Розрахунок втрат тиску на ділянці трубопроводу насос – економайзер

2.2 Розрахунок втрат тиску на ділянці водяного економайзера

2.2 Розрахунок втрат тиску на ділянці парового перегрівача

2.3 Вибір живильного насоса

3. Вибір дуттєвого вентилятора та димососу

3.1 Вибір дуттєвого вентилятора

3.2 Вибір димососу

4. Розрахунок та вибір електрофільтра

5. Розрахунок гідрошлакозоловидалення

Висновки

Вступ

Допоміжне обладнання парових котлів є невід'ємною складовою котлоагрегатів, від якої в значній мірі залежить безвідмовність, економічність та екологічність роботи котла. В даній роботі проводиться розрахунок та підбір допоміжного обладнання для парового котла Е-41-4,7-370, який було спроектовано на основі прототипу ТП-35У для роботи на кам’яному вугіллі.

У проекті розглянуто схеми розрахунку та методи вибору таких елементів допоміжного обладнання: шаровий барабанний млин, живильний насос, дуттєвий вентилятор, димосос, електрофільтр та система гідрозолошлаковидалення.

Завданням шарових барабанних млинів є підготування твердого палива до подальшого процесу спалювання: підсушування та подрібнення. З огляду на сучасний стан енергетичного та паливного господарства країни проектування ШБМ відіграє важливу роль, оскільки за допомогою цих апаратів можливо досягти необхідної тонкості помолу без великих витрат на ремонтні роботи, що суттєво впливає на вартість електроенергії та гарячої води.

Живильний насос є важливим елементом котельної установки, що забезпечує нормальну роботу турбіни при номінальному паспортному тиску. Завданням роботи живильного насосу є створення тиску, який здатний подолати гідравлічні опори водяного економайзеру, пароперегрівника, місцеві опори при проходженні рідиною живильного тракту, входу та виходу барабана, паропроводу тощо.

Дуттєвий вентилятор та димосос повинні надійно забезпечувати подачу необхідного для горіння палива повітря в топкову камеру та своєчасне видалення продуктів згоряння з котла при всіх режимах його роботи, підтримуючи заданий тиск або розрідження в топці. При цьому на привід вентилятора та димососу повинна витрачатись мінімальна кількість електроенергії.

Задача уловлення золи котлів - не допустити погіршення екологічного стану навколишнього середовища, працювати на її оздоровлення. Дуже важливим є процес правильного підбору золоуловлюючого пристрою. З врахуванням сучасних норм ПДК викидів частинок золи можна вважати ефективними такі золоуловлюючі пристрої як електрофільтри.

Система гідрозолошлаковидалення є обов'язковою ланкою кожної котельні. Вона складається з наступних основних частин: пристрої для збирання шлака та золи в межах котельні, перекачуючої шлак і золу насосної, яка розміщується в межах котельної або поза ними, проміжні розвантажувальні пристрої для сухої золи на майданчику котельні, пристрої для транспортування золи, шлакозоловідвали.

1. Розрахунок, вибір та компоновка вуглерозмольної установки

За бакалаврським проектом повна витрата твердого палива з становить 1,39.

Таблиця 1.1 - Розрахункові характеристики палива:

№ п/пМарка паливаКласРобоча маса палива, склад%Нижча теплота згорання
WррASрSоCHNOQ, МДж/кг
1303ССР1019.80.2603.10.66.322.48

Виходячи з характеристик палива оберемо індивідуальну замкнуту схему пилеприготування з прямим вдуванням для шарового барабанного млина.

Виходячи з продуктивності обираємо типорозмір млина ШБМ 220/330/21,8 (Ш 6).

Конструктивні характеристики:

діаметр барабану (м)

довжина барабану (м)

частота обертання (об/хв)

З табл.1.2: R90 = 17%,

Коефіцієнт, що враховує товщину помелу пилу

Коефіцієнт, що враховує вплив вологості палива

Коефіцієнт, що враховує перерахунок середньої вологості на вологість даного палива

Коефіцієнт, що враховує відхилення розмірів частинок палива від прийнятих при розрахунку Кло:

Коефіцієнт розмелоздатності:

Коефіцієнт, що враховує енергетичне завантаження дробарки ; коефіцієнт, що враховує форму броні: (для ступінчатої броні); поправка, що умовно вводиться у розрахунок.

Конструктивний параметр, що враховує зниження продуктивності пристрою внаслідок зношення броні та шарів:

Коефіцієнт вентиляції

Продуктивність млина:

Коефіцієнт корисної дії приводу від електродвигуна до барабану ; коефіцієнт корисної дії електродвигуна ;

насипна щільність шарів; оптимальне шарове завантаження барабану ;

коефіцієнт, що враховує фізичні властивості палива ;

загальна товщина стінки барабану та броні

Потужність, що споживається електродвигуном млина:

Питома витрата енергії на розмелення палива:

2. Розрахунок та вибір живильного насосу

2.1 Розрахунок втрат тиску на ділянці трубопроводу насос – економайзер

Коефіцієнт місцевого опору входу рідини з патрубка насосу до трубопроводу ; коефіцієнт місцевого опору зворотного клапану ; коефіцієнт місцевого опору регулюючої засувки ; коефіцієнт місцевого опору вимірювальної діафрагми .

Абсолютна шорсткість матеріалу стінки труби

З раніше проведеного розрахунку: витрата живильної води через насос , питомий об’єм води в живильному трубопроводі, швидкість руху рідини в живильному трубопроводі

Діаметр живильного трубопроводу:

Довжина живильного трубопроводу

Приведений коефіцієнт тертя:

Втрата тиску в живильному трубопроводі:


2.2 Розрахунок втрат тиску на ділянці водяного економайзера

З бакалаврського розрахунку переріз вхідного колектора , переріз підвідних труб . Тоді відношення .

Звідси коефіцієнт опору на вході в економайзер

Звідси опір входу потоку в труби ВЕ:

Швидкість води в економайзері ; питомий об’єм води у ВЕ (з бакалаврської роботи). Довжина труб ВЕ , кількість згинів на становить ; кількість згинів на становить . З графіка 2.5 коефіцієнти опору , . Приведений коефіцієнт тертя . Звідси втрати тиску на тертя у ВЕ:

Втрати тиску на місцеві опори:

З бакалаврської роботи: висота підйому води від відмітки входу у водяний економайзер до осі барабана ; питомий об’єм води на виході з ВЕ . Звідси нівелірна втрата тиску:

Швидкість на вході у барабан . Втрати тиску на вході у барабан:

Повна втрата тиску у ВЕ:

Оскільки172,8 МПа, то згідно рекомендацій приймемо повну втрату тиску 0,2 МПа.

2.2 Розрахунок втрат тиску на ділянці парового перегрівача

Швидкість пари в 1 ступені ПП ; питомий об’єм пари у ПП (з бакалаврської роботи).

Довжина труб ПП , кількість згинів на становить ; кількість згинів на становить ; кількість згинів на становить ; кількість згинів на становить . З графіка 2.5 коефіцієнти опору , ,,.

Приведений коефіцієнт тертя . Звідси втрати тиску на тертя у ПП:


Втрати тиску на місцеві опори:

Повна втрата тиску у ПП (1 ступінь):

Швидкість пари в 2 ступені ПП ; питомий об’єм пари у ПП (з бакалаврської роботи). Довжина труб ПП , кількість згинів на становить ; кількість згинів на становить . З графіка 2.5 коефіцієнти опору , . Приведений коефіцієнт тертя . Звідси втрати тиску на тертя у ПП:

Втрати тиску на місцеві опори:

Повна втрата тиску у ПП (2 ступінь):

Повна втрата тиску у ПП:

2.3 Вибір живильного насоса

Згідно рекомендацій для спрощення розрахунку приймаємо втрати тиску в паропроводі

Тиск пари на вході в турбіну:

Розрахунковий тиск, що повинен створювати живильний насос:

Номінальний тиск живильного насосу є сумою значення тиску на вході в турбіну і всіх втрат тиску в котельній установці, але з урахуванням неточностей і похибок розрахунку слід прийняти наступне значення тиску для живильного насосу:

Для даного тиску та подачі підходить насос ПЭ-65-53

3. Вибір дуттєвого вентилятора та димососу

3.1 Вибір дуттєвого вентилятора

Об’єм повітря, що необхідний для повного спалювання палива:

Теоретична витрата повітря становить

.

Сумарний опір повітряного тракту (взято з АРБ):

Коефіцієнт запасу по продуктивності:

Коефіцієнт запасу по тиску:

Необхідний по розрахунку повний тиск, який повинен розвивати вентилятор:

Експлуатаційний ККД вентилятора:

Потужність, що необхідна для вентилятора:

Для значення обираємо вентилятор ВГДН-11,2.

3.2 Вибір димососу

Об’єм димових газів:

Продуктивність димососу:

Сумарний опір газового тракту (взято з АРБ):

Коефіцієнт приведення до умов щільності середи:

Приведений тиск для димососу:

Коефіцієнт, що враховує зменшення потужності за рахунок стискуваності газу:

По значенням та приймаємо центробіжний димосос типу , ККД димососу: . Споживана димососом потужність:

Коефіцієнт запасу для привода димососа: . Розрахункова потужність двигуна для димососа:

4. Розрахунок та вибір електрофільтра

Задача захоплення золи не допускає погіршення екології оточуючого середовища. У тепловій енергетиці слід рекомендувати до використання електрофільтри.

Ступінь захоплення золи:

Об’єм димових газів, що проходить через фільтр:

Швидкість газів у фільтрі:

Кількість паралельно включених фільтрів:

Площа активного перерізу необхідного електрофільтра:

Виберемо електрофільтр УГ1-2-15 загальною площею осадження

Питома поверхня осадження:

Напруженість електричного поля:

Поправка на зворотну корону:

Значення медіанного діаметра частинок золи:

Швидкість дрейфу частинок до електродів:

Ступінь очистки за діаграмою:

Активна висота електрода:

Коефіцієнт:

Коефіцієнт типу електродів:

Коефіцієнт, що враховує інтервали струшування електродів:

Швидкість газу в електрофільтрі:

Загальний коефіцієнт вторинного уносу:

Розрахункова температура потоку:

Розрахунковий коефіцієнт К:

Параметр А:

Активна довжина електрофільтру:

Коефіцієнт нерівномірності газорозподілення:

Динамічна в’язкість газу:

Відстань між електродами:

Параметр :

Ступінь очистки розрахуємо за формулою:

5. Розрахунок гідрошлакозоловидалення

Втрата тепла від механічного недопалу:

Частка шлаку в паливі: . Кількість шлаку, що утворюється у котлі з урахуванням механічного недопалу:

Частка золи в уносі:

Кількість золи що утворюється:

Кількість золи, що утримується в золоуловлювачі та підлягає видаленню:

Загальна кількість шлаку, що підлягає видаленню з одного котла:

Шлакозмивні шахти.

Загальна кількість сопел у всіх головках:

Коефіцієнт витрати сопла:

Тиск води перед соплами:

Тиск води перед змивним соплом:

Діаметр сопла:

Діаметр смивного сопла:

Емпіричний коефіцієнт:

Витрата води на зрошення одного кг. шлаку:

Витрата води на змив 1т. шлаку зі шлакової шахти в шлаковий канал:

Золозмивні пристрої:

Кількість золових бункерів:

Продуктивність золозмиваючого апарату:

Виберемо золозмивний апарат типу: МВН 2536-01

діаметр сопла: , напор: , вода на змив: . Діаметр зливної труби золозмивного апарату:

Збуджувальні сопла.

Тиск води: . Діаметр сопла: . Коефіцієнт витрати: . Загальна кількість сопел: . Витрата води на одне сопло:

Загальна витрата води:

Шлакозмивний канал. Щільність води: . Гідравлічний радіус перерізу канала: . Уклон каналу: . Сила захоплення потоку у каналі:

Коефіцієнт шороховатості для базальта: . Швидкість потоку пульпи у відкритому каналі:

Загальна витрата гідросуміші:

Висновки

За результатами розрахунку в першому розділі для підготовки палива було обрано індивідуальну замкнуту систему пилоприготування з прямим вдуванням для ШБМ. Було обрано Ш-6.

В другому розділі було визначено напір, який має розвивати живильний насос: 7,2МПа.

В третьому розділі було проведено розрахунок газоповітряного тракту котла, вибір тягодуттєвого обладнання. В результаті оптимізації було обрано димосос типу і вентилятор ВГДН-11,2.

За результатами розрахунку четвертого розділу було обрано електрофільтр типу УГ1-2-15 і визначено ступінь уловлення золи - 99,9%.

В п’ятому розділі було визначено об’єми золи і шлаку, які продукує котел, і розрахунок об’ємів води і пульпи в системі золошлаковидалення.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
143185
рейтинг
icon
3071
работ сдано
icon
1329
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
140650
рейтинг
icon
5850
работ сдано
icon
2647
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
94648
рейтинг
icon
2019
работ сдано
icon
1266
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
52 997 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Новосибирский Государственный Педагогический Университет
Успешное исполнение поставленной задачи. Как заявлено, так и сделано. Рекомендую данного с...
star star star star star
НГПУ им. Минина
Евгения, спасибо огромное! Работа выполнена на высшем уровне, очень качественно и грамотно...
star star star star star
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Выполнено быстро, качественно, преподаватель оценил по высшему баллу. Рекомендую.
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Введение 1. Изучение государственного (муниципального) органа власти...

Отчет по практике, государственное и муниципальное управление

Срок сдачи к 2 июня

1 минуту назад
2 минуты назад
2 минуты назад

нужно решить только 1 задачу, которую скажет...

Решение задач, Налоги и налогообложение

Срок сдачи к 29 мая

3 минуты назад
4 минуты назад

водоснабжение и водоотведение

Курсовая, водоснабжение и водоотведение

Срок сдачи к 2 июня

4 минуты назад

написать курсовую работу по социальной работе с детьми с ограниченными...

Решение задач, социальная работа

Срок сдачи к 29 июня

5 минут назад

Мода в ссср

Эссе, история россии

Срок сдачи к 30 мая

6 минут назад

В программе AnyLogic решить: В системе передачи данных производится...

Лабораторная, Моделирование систем

Срок сдачи к 1 июня

6 минут назад

нужна только 1 часть из 6 часть №3

Диплом, мдк

Срок сдачи к 31 мая

7 минут назад

Реферат

Реферат, Учёт и контроль технологических процессов, строительство

Срок сдачи к 3 июня

8 минут назад

Требуется выполнить чертёж в приложении "Компас 3D"

Чертеж, начертательная геометрия и инженерная графика

Срок сдачи к 29 мая

8 минут назад

Срочно! Контрольная

Контрольная, Строительная механика

Срок сдачи к 29 мая

8 минут назад

Решить 15 вариант из сборника (с объяснениями решения: указаны формулы

Решение задач, Математика и статистика

Срок сдачи к 30 мая

11 минут назад

Назначение элементов

Диплом, машиностроение

Срок сдачи к 29 мая

11 минут назад

написать курсовую работу на тему "Инвестиции как источник...

Курсовая, Макроэкономика

Срок сдачи к 31 мая

11 минут назад

Решить лабораторную по физике.

Лабораторная, Физика

Срок сдачи к 1 июня

11 минут назад

Диктемный анализ

Другое, Английский язык

Срок сдачи к 31 мая

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно