Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Методика викладання в школі

Тип Реферат
Предмет Педагогика
Просмотров
360
Размер файла
108 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Методика викладання в школі

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний

університет ім. Г.С. Сковороди

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Звіт з навчально–педагогічної практики

Харківська загальноосвітня школа

I-III ступенів №165

ВИКОНАЛА:

СТУДЕНТКА 44 ГРУПИ

ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

П.І.Б

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

ЗЕЛЕНЬКО О.О.

ХАРКІВ

2009


Звіт

Я, П.І.Б, проходила педагогічну практику в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165. Мета практики – сформувати практичні навички проведення навчальних занять з економіки та англійської мови в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165. розвинути вміння використання різноманітних методик викладання економічних дисциплін на різних рівнях вивчення економіки та англійської мови в цій школі та здійснення економічного виховання учнів.

Під час проходження практики я ознайомилась із специфікою функціонування навчального закладу, його матеріально-технічною базою, фінансово-господарською діяльністю та управлінням. Ознайомившись із планами виховної та навчальної роботи, визначила специфіку навчально-виховного процесу в цьому закладі. Також вивчила питання організації навчального-процесу з економічних дисциплін: ознайомилась з програмами курсів, що викладаються, методичними та матеріально-технічними забезпеченнями навчального процесу. Під час проходження практики я навчилась планувати та проводити уроки з економіки та англійської мови, використовуючи різні моделі навчання: безпосереднє навчання, урок-дискусія, діловий урок. Під час проведення виховного заходу я отримала практичні навички у здійсненні економічного виховання учнів.

Під час практики я виконувала конкретні завдання з усіх видів навчальної, методичної та виховної робіт, ознайомилась з особливостями фінансового-господарської діяльності в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165.

Під час навчально-методичної роботи я вивчила організацію навчального процесу в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165, особливості викладання економічних дисциплін. Відвідала 4 уроки з економіки та 9 уроків з англійської мови, що проводилися викладачами. Провела 2 уроки з економіки (пробний і загальний заліковий) . Плани-конспекти проведених уроків разом із наочним та роздатковим матеріалами, а також самоаналізом я представлю далі…

Окрім цього, ознайомилася з технічними засобами забезпечення навчального процесу, оформленням та веденням журналу, щоденників та іншої шкільної документації. Під час виховної роботи я ознайомилась із складом учнів 6-А класу, організацією виховної роботи у ньому. Написала психолого-педагогічну характеристику класу на основі своїх спостережень за цим класом під час уроків та позашкільної роботи. Провела один виховний захід у вигляді ділової гри, конспект та самоаналіз якого я представлю далі.

Загалом, можу сказати, що мені було цікаво проходити практику в навчальному закладі. Мені дуже було цікаво. Я знаю, дітям сподобалось, тому що, вони дуже просили, щоб я по закінченні ВНЗ влаштувалася у них вчителькою, замість їхнього методиста на сьогоднішній день.

План уроку (з англійської мови)

Тема: "Traveling. Present Continuous; Present Simple"

Вік учнів 6 клас.

Поняття:

GRAMMAR: Present Continuous; Present Simple; new words.

Мета:

Учні повинні:

- з’ясувати нові слова з тексту; з’ясувати для чого потрібне вживання часів уреченнях.

- проявити практичні навички стосовно викладеного матеріалу.

● довести до учнів уявлення про необхідність використання часів

(Present Continuous; Present Simple;)

· з’ясувати які бувають часи взагалі.

· Наводити приклади джерел, за допомогою яких учні могли б зрозуміти що від них потребується (роздатковий матеріал).

Зміст уроку:

- упродовж уроку учні дізнаються про вживання у реченнях часів таких як:

1. Present Continuous;

2. Present Simple

- знайомляться з правилами, прикладами (представленими далі) щодо Present Continuous; Present Simple;

- виконують відповідні вправи (усно або письмово) .

Тип уроку:

Засвоєння нових знань, понять.

Потрібний час:

Два уроки

Методи проведення уроку:

1. Організаційні моменти;

2. Перевірка домашнього завдання;

3. Вступна частина. Повідомити дату, тему уроку, мету уроку.

4. Роздати відповідний матеріал стосовно нової теми.

5. Читання тексту, переклад. Розбір нових слів, запис у словник.

Граматика. Розбір часів Present Continuous, Present Simpleє.

6. Показати декілька прикладів, розібрати правила. Виконання відповідних вправ.

7. Зробити висновок викладеного матеріалу.

Оцінювання:

Оцінити виконані завдання учнів та зробити висновок наскільки повно вони мають уявлення про нові поняття.

Роздатковий матеріал №1

STOP AND CHEK

READING

Read the text.

Check the meaning of new words in your dictionary or with your teacher

Buckingham Palace

There are two addresses in London that the whole word knows. One is 10 Downing Street, where the prime Minister lives. The other is Buckingham palace. This famous palace, first built in 1703, is in the very centre of London.

It is two places, not one. It is also the places where president, kings, and politicians go to meet the Queen.

Buckingham Palace is like a small town, with a police station, two post offices, a hospital, a bar, two sports clubs, a disco, a cinema, and a swimming pool. There are 600 rooms and three miles of red carpet. Two men work full-time to look after the 300 clocks. About 700 people work in the Palace.

When the Queen gets up in the morning, seven people look after her. One starts her bath, one prepares her clothes, and one feeds the dogs. She has eight or nine dogs, and they sleep in their own bedroom near the Queen’s bedroom. Two people bring her breakfast. She has coffee from Harrods, toast, and eggs. Every day for fifteen minutes, a piper plays Scottish music reads the Times.

Every Tuesday evening, she meets the Prime Minister. They talk about word news and have a drink, perhaps a gin and tonic or a whisky.

When the Queen invites a lot of people for dinner, it takes three days to prepare the table and three days to do the washing-up. Everybody has five glasses: one for red wine, one for water, and one for liqueur. During the first and second courses to the person on her left and then she speaks to the person on her right for the rest of meal. When the Queen finishes her food, everybody finisher, and it is time for the next course!

Роздатковий матеріал №2

1. COMPREHENSION CHECK

Are the sentences true (√) or false (#)?

Correct the false sentences.

· The Palace is more than two hundred years old?

· It is famous because it is in the centre of London.

· The seven people starts the Queen’s bath, prepares her clothes, and feeds the dogs.

· The dogs sleep in the Queen’s bedroom.

· The Queen and the Prime Minister go out for a drink on Tuesday nights

NEW WORDS

Check the meaning of new words in your dictionary or with your teacher.

- funny – смешной, странный

- inside – в, внутри

- the whole world – весь, целый мир

- famous - знаменитый

- grow up - взрослый

- like - подобно

- own - собственный

- during – в течение, во время

- place - место

- also - также

- meet - встречать

- full time – свободное время

- feed - кормить

- bring - приносить

- perhaps – может быть, возможно

- the rest of meal – остатки еды

- course – курс, ход, течение

- same – тот же

- dining room - столовая

- suddenly – вокруг, внезапно

- shy – застенчивый, робкий

- soon – вскоре

Роздатковий матеріал № 3

GRAMMAR

2. He likes skiing.

Answer the questions with a line from A, a line from B, and a line from C.

A

B

C

like

likes

skiing

looking at

taking

doing

watching

sunbathing

listening to

playing

crosswords

old black-and-white films

music

in the mountains

and windsurfing

computer games

photographs

paintings

Example:

Why does Peter go to Switzerland every winter?

Because he likes skiing in the mountains.

a . Why is there a stereo in your living room, your dining room, and your bedroom?

Because I …………………………………………………………….……

b. Why does your father buy three newspapers every day?

Because he …………………………………………………………………

c. Why do you want a video?

Because I …………………………………………………………………….

d. Why does Sylvia have two cameras?

Because she …………………………………………………………………

e. Why do you visit so many art galleries?

Because I ……………………………………………………………………

f. Why do Sally and James go to the beach at weekends?

Because they ………………………………………………………………

g. Why do you want a Nintendo?

Because I ……………………………………………………………………

Роздатковий матеріал №4

3. Making questions. 4. I’m not wearing a suit.

Put the words in the correct order to make Write sentences that are true for you now! questions in the PRESENT CONTINUOUS.

Example: Example:

you what are doing wearing suit

What are you doing? I’m not wearing a suit. I’m wearing a suit.

cooking are you what wearing jeans .............................................................?

tonight out you going are standing up ........................................................... ?

playing we time tennis what are sitting in my bedroom …........................... ?

crying daughter why is your working with a friend ..................................... ?

dinner are Ken and Ellen for coming when raining ..................................... ?

sun shining ………………………………......................................................

my parents working …. ..................................................................................

Роздатковий матеріал № 5

5. PRESENT SIMPLE

Complete the sentences about Sister Mary and Hans.

She comes from Ireland. He .................. ………….. Switzerland.

He lives in a village, but she ..................... …………… a town.

She works in a school. He ................... ………….. a sports shop.

He ………. skiing. She ......................... ……….. and Spanish.

She……….. near the sea, but he .....................in the mountains.

He ................ ………….. sons.

She ............... walking in her free time. He ................... ………… with his sons.

He …………. four languages. She ………….. ……… three.

Наглядний матеріал №1.

GRAMMAR SUMMARY

Present Continuous

The Present Continuous describes an activity happening now.

She*s wearing jeans.

I*m studying English.

It also describes an activity in the near future.

I*m playing tennis this afternoon.

Jane*s seeing her boyfriend tonight.

Positive and negative

I

am

(not)

going

outside

He

She

It

is

We

You

They

are

Question

Where

am

I

going

is

hesheit

are

we

you

they

YesNo questions Short answers

Are you having a good time? Yes, we are.

Is my English getting better? Yes, it is.

Are they having a party? No, they are*t.

Наглядний матеріал № 2.

GRAMMAR SUMMARY

Present Simple he, she, it

Positive

He

She

It

lives

In the mountains.

Have is irregular.

She has a dog. NOT she haves !!!!!!!

Negative

He

She

It

does not

live

In France

Question

Where

does

he

she

it

live?

YesNo questions

does

he

she

it

live

in France?

In the mountains?

Short answers

Yes, he does

No, she doesn’t

Yes, it does

План уроку (з економіки)

Тема: «Конкуренція»

Мета:

Учні мають знати:

1. Поняття конкуренція,

2. Розрізняти види конкуренції, функції конкуренції,

3. Недоліки і переваги конкуренції,

4. Вміння розрізняти досконалу та недосконалу конкуренцію.

Основні поняття:

· монополія;

· олігополія;

· дуополія;

· досконала та недосконала конкуренція.

Обладнання:

1. висловлювання економістів; письменників;

2. наглядний матеріал;

3. перевірочна робота на закріплення матеріалу у вигляді тесту.

Хід уроку:

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

II. МОТИВАЦІЯ УЧБОВОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Бесіда.

«Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и наихудшие качества людей»

Давид Сарнофф.

· для чого потрібна конкуренція взагалі?

· які функції конкуренції на ринку відомі?

· тест за темою «Конкуренція»

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Конкуренція.

Конкуренція – це суперництво між фірмами, територіями, які зорієнтовані на досягнення однакової мети.

Предмет конкуренції – товар, за для якого суперники хочуть заволодіти покупцем та його грошима.

Об’єкт конкуренції – це покупець, за якого конкурують зацікавлені сторони.

Види конкуренції:

· функціональна;

· видова;

· предметна.

Роль фірми на ринку:

1. Лідер (доля на ринку – 40%) відчуває себе впевнено або впевненіше інших.

2. Претендент на лідерство (доля на ринку – 30%) відчуває себе впевненіше, коли атакує першим.

3. Відомий (доля на ринку – 20%) слідкує за лідером, економить сили та кошти.

4. В ринковій ніші (доля на ринку - 10%) з цієї ролі бувають новачки.

Декілька типів ринкових структур:

· олігополія;

· монополія;

· досконала конкуренція;

· недосконала конкуренція – стан ринку, на якому багато покупців і мало продавців та навпаки.

IV. ОЦІНЮВАННЯ. ВИСНОВКИ ПРОВЕДЕНОГО УРОКУ.

Оцінити виконані завдання учнів та зробити висновок: наскільки повно вони мають уявлення про розказані поняття.

ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР.

Метою функціонування будь-якої фірми є прибуток, як результат її діяльності. Розмір отримуваного фірмою прибутку залежить від якості внутрішнього менеджменту, а також від супіні конкуренції і від ступня впливу Фіми на ціну продукції.

Умови взаємодії фірм і ціноутворення на ринках залежать від типу ринкової структури, який визначається наступними характеристиками:

· часткою фірми в ринковому обсязі попиту і пропозиції;

· ступеням однорідності продукції на ринку;

Можливістю входження нових фірм на ринок и виходу з нього;

Умовами взаємодії продавців і покупців на ринку, можливість змови учасників;

Доступом до інформації, необхідної для визначення поведінки на ринку.

Існує декілька типів ринкових структур:

· досконала конкуренція,

· монополія,

· олігополія

· монополістична конкуренція.

ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ

Досконала конкуренція – такий тип ринкової структури, для якого характерні:

· велика кількість дрібних фірм, частка кожної з яких у загальному обсязі попиту і пропозиції незначна;

· абсолютна однорідність продукції фірми;

· можливість вільно входити на ринок і залишати його;

· відсутність взаємодії постачальників і споживачів між собою, поведінка учасників на ринку не є стратегічною;

· повна поінформованість всіх учасників ринку.

Порушення будь-якої з цих умов призводить до ринку з недосконалою конкуренцією.

Варто зазначити, що реальних ринків, де одночасно і в повному обсязі виконуються всі ці умови, не існує. Мова йде про ідеальну модель ринку, своєрідний еталон, відхилення від якого можуть призвести до певних суспільних втрат.

Серед існуючих ринків до умов ринкової конкуренції наближаються деякі сільськогосподарські ринки, валютні ринки, фондові біржі.

Основна відмінність недосконало конкурентних ринків від досконало конкурентних ринків полягає у можливості учасників неконкурентних ринків в тій чи іншій мірі впливати на ринкові ціни, в той час як учасники повністю конкурентного ринку приймають ціну як задану (price-takers).

ПРИКЛАДИ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ:

1. Виробництво сільськогосподарської продукції:

По-перше, виробництво продукції не буде вигравати, якщо його здійснювати в великій фірмі.

По-друге, витрати на «вхід» в таке підприємство відносно невеликі, тому що, фермерський капітал включає в себе вартість відносно недорогих інструментів .

По-третє, велика кількість продуктів с/г дійсно однорідні. Пшениця вирощена в Краснодарському краї, не відрізняється від пшениці вирощеної в Курській області.

2. Транспортні послуги:

Ринок приватних таксі.

Коли з «приватником» вступає в конкуренцію таксопарк. Якщо «приватник» здатен забезпечити більш дешеве обслуговування, у нього буде виграш, в затратах він зможе y назначити низькі ціни.

Ринок вантажних перевозок.

Крупні транспортні компанії вони займаються довгостроковими перевозами та великими контрактами з крупними виробниками, постійно залежними в відправці великого вантажу.

Роздатковий матеріал №1

ПЕРЕВІРОЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ.

ТЕСТ ЗА ТЕМОЮ:

«Конкуренція»

1. Які типи ринкових структур вам відомі?

2. Що таке конкуренція?

3. Що є предметом конкуренції?

4. Що є об’єктом конкуренції?

5. Напишіть модель монополії.

6. Що таке досконала конкуренція?

7. Що таке олігополія?

8. Що таке недосконала конкуренція?

9. Якою може бути роль фірми на ринку?

10. Які, на вашу думку, функції конкуренції?

11. Спробуйте знайти приклади досконалої конкуренції в реальному господарстві (крім фермерів и водіїв).

МОНОПОЛІЯ.

Монополія – це такий тип ринкової продукції, де:

· Весь галузевий випуск постачає одна фірма, а частка кожного споживача в загальному ринковому обсязі незначна;

· Наявність бар'єрів для входження на ринок нових фірм;

· Споживачі не взаємодіють між собою;

· продукція фірми унікальна, не має близьких замінників;

· Немає доступу до інформації.

Умови і особливості виникнення монополій

Причини виникнення монополій.

Монополії отримують високі прибутки, які приваблюють і інші фірми. Яким же чином монополісти стримують натиск інших фірм? Є три основні причини існування монополій: природна монополія, володіння важливими ресурсами, державна політика.

Якщо виробництво довільного обсягу продукції одній фірмі обходиться дешевше, ніж його виробництво двома або більше фірмами, то говорять, що галузь є природною монополією.

Наглядний приклад № 1

Монопольній ціні (малюнок 1) і обсягу випуску відповідає точка А, при цьому обсягу MR=MC. В точці А монополія отримує прибуток у розмірі (Pm-ALm)*Qm. Якщо би дана галузь була конкурентною, точкою рівноваги була би точка С (оскільки в умовах конкуренції справедливою була би рівність Р=МС). Але у даній ситуації ціна продажу є нижчою за середні витрати (АС), тобто фірма несла би збитки у розмірі GC за кожну одиницю товару. Монополія в даному випадку є природною, бо вона являє собою ринкову структуру, що зводить витрати до мінімального рівня.

Наявність на монопольному ринку вхідних бар'єрів унеможливлює дію конкурентного механізму на цьому ринку. Такими бар'єрами можуть виступати: абсолютна перевага в вартості продукції, єкономія від масштабу, потреба більшого початкового капіталу, диференціація продукції, високі транспортні витрати, монопольне володіння всім обсягом пропозиції певного ресурсу.

Бар'єри може створювати і державна влада у вигляді патентів, ліцензій, авторського права, привілегій на здійснення певного виду діяльності лише однією фірмою. Іноді сама державна влада виступає монополістом.

Типи монополій:

1. Закрита монополія – монополія, захищена від конкуренції за допомогою юридичних обмежень, патентів, інституту авторського права.

2. Природня монополія – галузь, в якій довгострокові середні витрати досягають мінімуму лише тоді, коли одна фірма обслуговує повністю весь ринок. В такій галузі мінімальний ефективний масштаб виробництва продукції близький до того обсягу, на який ринок предявляє попит за будь-якої ціни, достатньої для покриття витрат виробництва. В даній ситуації розподіл випуску між між двома і більше фірмами призведе до того, що масштабі виробництва кожної з фірм будуть неефективно малими. З природніми монополіяим, а основі яких лежить економія від масштабу виробництва, тісно пов'язані монополії, що базуються на володінні унікальними природними ресурсами.

3. Відкрита монополія – фірма на певний час стає єдиним постачальником якого-небудь товару, не володіючи спеціальним захистом від конкуренції. В ситуації відкритої монополії часто опиняються фірми, які першими вийшли на ринок з новою продукцією.

Така класифікація монополій є умовною. Деякі фірми можуть належати одразу до декількох видів монополії. Це, наприклад, фірми телефонного зв'язку, електричні і газові компанії, які можуть бути віднесені як до природньої монополії( присутній ефект економії від масштабу), так і до закритої монополії ( існують бар'єри для конкуренції).

Можна також класифікувати монополії з урахуванням часового періоду. Так, наприклад, патентне свідоцтво перетворює фірму в закриту монополію у короткостроковому періоді, але така монополія може бути відкритою на довгостроковому часовому інтервалі. Останнє пояснюється не тільки обмеженим строком дії патента, а й можливістю конкурентів придбати нові продукти.

Фактично, всі монополії можуть вважатися відкритими. Законні бар'єри можуть бути скасовані в судовому порядку. Переваги в витратах природніх монополій можна звести нанівець змінами в технології. Всі монополії піддані ударам конкуренції з боку товарів-замінників (субститутів).

ОЛІГОПОЛІЯ.

Олігополія – це тип ринкової структури, де:

· на ринку функціонує від 2 до 10 продавців;

· продукція фірм може бути як однорідною, так і диференційованою;

· існують певні бар'єри, що ускладнюють вхід нових фірм на ринок;

· виробники повинні враховувати поведінку конкурентів, тобто діяти стратегічно;

· існують певні перепони на шляху отримання інформації.

Олігополія – ринок, на якому декілька великих конкуруючих фірм монополізують виробництво і збут основної маси продукції в галузі. Це ринкова структура, за якої на ринку домінує незначна кількість продавців, а поява навих фірм ускладнена чи неможлива. Природня монополія має місце тоді, коли декілька фірм можуть постачати продукцію для всього ринку при більш низьких середніх витратах, ніж тих, що були б у великої кількості фірм ( переробка нафти, виплавка сталі, пивоваріння).

Головна риса, притаманна олігополії, ‑ це стратегічна поведінка виробників : фірма-олігополіст повинна обирати стратегію своїх дій на ринку з урахуванням потенційних зустрічних дій конкурентів.

Розрізняють олігополію І виду , коли декілька фірм виробляють майже ідентичні товари;

олігополію ІІ виду , коли декілька великих фірм виробляють диференційовані товари.

МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ.

Монополістична конкуренція – тип ринкової структури, де:

· на ринку функціонує багато продавців і і покупців, частка кожного з яких в обсягах ринкових продаж незначна;

· продукція виробників неоднорідна, диференційована;

· вільний вхід і вихід на ринок;

· виробники не взаємодіють між собою;

· існує повна поінформованість з приводу ринкових цін, обсягів, попиту.

Монополістична конкуренція має місце тоді, коли велика кількість виробників продають диференційований товар, який є недосконалим замінником товару інших фірм.

Важливою ознакою монополістичної конкуренції є диференціація продукції при досить значній кількості постачальників і майже необмежених можливостях входження в галузь нових фірм.

Попит на продукцію окремої фірми уже не абсолютно еластичний, хоча й залишається високо еластичним. Це означає, що фірми мають певну ринкову владу і можуть змінювати ціни без ризику втрати всіх споживачів.

Граничний дохід і граничні витрати монополій.

У корпорації "Акме" є патент, який дає їй виключне право на виробництво деяких товарів. Щоб розрахувати об’єм випуску, що максимізує її прибуток, "Акме" повинна пройти через такий же граничний аналіз, яким користується конкурентна фірма для визначення оптимального позитивного випуску. Якщо виробництво ще однієї одиниці збільшить дохід в більшій мірі, ніж витрати, то випуск потрібно збільшувати, і навпаки, якщо виробництво ще однієї одиниці збільшить дохід в меншій мірі, ніж витрати, то випуск потрібно зменшувати. Іншими словами "Акме" повинна порівняти граничні витрати з граничним доходом.

Граничний дохід – це величина зміни сукупного доходу в результаті додаткової продажі одиниці блага.

Наглядний приклад № 2.

Теоретично, концепція досконалої конкуренції сприяє найбільш ефективному для суспільства розподілу обмежених ресурсів. На практиці, ділове життя суспільства в більшості випадків відповідає умовам недосконалої конкуренції.

Наглядний приклад № 3


Два основні розділи Закону Шермана носять такий же невизначений характер, як і багато частин Конституції США.

Наглядний приклад № 4

Монополії інших країн


Наглядний приклад № 5

Чотири основних типи конкурентів:

Припустимо, що президент з маркетингу захоче виловити всіх конкурентів фірми «ШВІН». Найкращий спосіб це зробити – провести розшук, яким чином люди приймають рішення про покупку велосипеду.


Таблиця №1.

Яку примху я хочу

задовольнити?

Що я хочу купити, щоб покращити свої транспортні можливості?

Який тип велосипеда я хочу придбати?

Яку марку велосипеда я хочу придбати?

БАЖАННЯ –КОНКУРЕНТИ

· придбати транспортний засіб;

· придбати стереосистему;

· з’їздити в Єгипет.

ТОВАРОРОДОВІ КОНКУРЕНТИ

· придбати авто;

· придбати мотоцикл;

· придбати велосипед

ТОВАРОВИДОВІ КОНКУРЕНТИ

· трьох-швидкісний;

· п*яти-швидкісний;

· десяти швидкісний.

МАРКИ – КОНКУРЕНТИ

· «ШВІН»;

· «РАЛЛІ»;

· «СПІРС»;

· «АЗУКІ»;

· «ГИТАН».

Наглядний приклад № 6

Методика розрахунку вихідної ціни

НА МАЛЮНКУ ПРЕДСТАВЛЕНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЦІН, ЯКА СКЛАДАЄТЬСЯ З ШЕСТИ ЄТАПІВ.

Таблиця №2

Постановка задач ціноутворення

Визначення попиту

Оцінка витрат

Аналіз цін та товарів конкурентів

Вибір ціноутворення

Встановлення кінцевої вартості

Самооцінка проведеного залікового уроку з англійської мови у 6-А класі

Під час проходження педагогічної практики я проводила заліковий урок в 6 – а класі на тему: "Traveling. Present Continuous; Present Simple".

Під час уроку учні засвоїли такі поняття, як:

· Present Continuous;

· Present Simple;

· new words.

За допомогою вивчених понять учні з’ясували нові слова з тексту, з’ясували для чого потрібне вживання часів у реченнях, проявили практичні навички стосовно викладеного матеріалу. Спробували виконати усно найлегші завдання з роздаткового матеріалу. Урок пройшов, як на мою думку, вдало. Мені вдалося досягти мети уроку, визначити основні поняття, дати учням конкретні означення, а також, закріпити все вивчене за допомогою вправ в роздатковому матеріалі та запитань поставлених учням.

Мені дуже сподобалось працювати з класом. Учні не порушували дисципліну, ставилися до мене з повагою, що дало змогу краще викладати матеріал і не витрачати часу на зауваження.

Мені сподобався емоційний настрій учнів, як вони прагнули дізнатися про щось нове. Після уроку учні просили, щоб я лишилася працювати в школі, і наступного року взяла на навчання їх клас.

Основними недоліками проведеного уроку вважаю, що не досить приділяла увагу індивідуальним особливостям кожного учня.

Подолати цей недолік можна за допомогою більш конкретного вивчення вікової психології та закріплення ії на практиці.

Самооцінка пробного уроку з англійської мови у 6-А класі

Під час проходження педагогічної практики я проводила заліковий урок в 6-А класі на тему "Traveling. Present Continuous; Present Simple". Метою мого уроку було ознайомити учнів з такими поняттями, як:

· Present Continuous;

· Present Simple;

На мою думку, урок пройшов в дружній та теплій атмосфері взаєморозуміння. Я розповіла та виклала основні поняття, тези запланованого уроку. Більшу увагу приділяла визначенню основних понять теми уроку.

Мені дуже сподобалося те, як я змогла чітко висловити зацікавити учнів. Учні самостійно виконала декілька завдань, що дало змогу мені зрозуміти наскільки вдало вони зрозуміли тему.

За допомогою запитань, які ставили учні, урок можна назвати не безпосереднім викладанням матеріалу, а бесідою і завдяки цьому на уроці вели себе активно, а також краще освоювали нові поняття, відповідали на запитання інших.

Психолого-педагогічна характеристика

колективу 6-го класу

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №165 Харківської міської ради Харківської області

складена студенткою ІV курсу 44 групи

економічного факультету ХНДПУ ім.. Г. С. Сковороди

УНГУРЯН ОЛЬГОЮ

В період з 13 січня по 13 лютого я проходила практику в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165 Харківської області Харківської міської ради і була закріплена за 6-а класом. Протягом цього часу я спостерігала за поведінкою учнів на уроках та перервах, під час позакласних занять, крім цього вивчала документацію та результати діяльності колективу. Загальна кількість учнів в класі – 24 чоловіка, з них 10 дівчат та 14 хлопчиків. Вік дітей 11-12 років.

Класний керівник слідкує за успішністю і дисципліною учнів класу та проводить виховні заходи з учнями та їх батьками.

Клас загалом дисциплінований, але декілька учнів, які порушують дисципліну на уроках, на них слід звернути особливу увагу. В класі чітко розподілені обов’язки між учнями. Формального лідера в класі немає. Клас складається з окремих угрупувань, але в цілому колектив дружній, можна сказати, що клас вихований, ввічливий по відношенню до вчителів та учнів інших класів.

На уроках учні уважні, і старанно готуються до уроків загальноосвітніх предметів. До предметів свого профілю старанно зацікавлені, особливо на уроках з англійської мови. Взагалі успішність досить висока: преважна кількість учнів хорошисти, також багато відмінників.

У школі та класі часто проводяться різні курси. Це дуже зацікавлює та згуртовує дітей. Об’єднання в класі під час позакласних заходів базується на спільних інтересах та дружбі в колективі, а також авторитетові класного керівника.

Зауважу, що завжди враховується думка та бажання учнів.

Самоаналіз проведення залікового уроку з економіки у 10 класі

Головна ідея уроку включала поняття конкуренція, ії види та функції. Під час уроку вона була повністю розкрита. Найбільше мені сподобалися такі моменти:

· вдале поєднання теоретичного матеріалу з практикою;

· використання перевірочних у вигляді тесту. Для закріплення матеріалу.

Основним недоліком у своєму уроці вважаю неуважність учнів. Щоб подолати цей недолік треба більш активніше залучати учнів до обговорення.

Перевірка:

Дуже добре

Добре

Треба поправити

1) Подача матеріалу

А) чиста вимова

+

Б) змінний тон, наголоси, не монотонно

+

2) Ентузіазм стосовно теми

+

А) з боку слухачів

+

Б) з боку викладача

+

3) Врівноваженість і впевненість

А) впевнений природний

+

Б) відсутність манірності

+

В) хороший очний контакт із слухачами

+

4) Викладацька майстерність

А) зв’язність пояснення

+

Б) хороше використання прикладів

+

В) хороше використання дошки або технічних засобів

+

Г) добре володіння предметом

+

Д) розбірливе письмо (наявність роздаткового матеріалу)

+

Е) хороший темп викладу

+

5) Майстерність ведення дискусії

А) вдалі запитання слухачам

+

Б) вдалі запитання у розвиток

+

В) ефективно викликані запитання з боку слухачів

+

Г) уважність при вислуховуванні

+

6) Планування

А) добре організований урок

+

Б) наголошені основні ідеї, дотримання певного плану ведення розмови

+

Самооцінка проведення пробного уроку у 10 класі

Тема мого уроку включала основні питання:

o для чого потрібна конкуренція взагалі?

o які функції конкуренції на ринку відомі?

o знайомство з невідомими термінами конкуренції в економіці .

Протягом уроку я повністю вилила запланований матеріал. Стосовно цього уроку я можу сказати, що найбільше мені сподобалось:

· викладення основних понять;

· обговорення перевірочного тесту;

· швидка реакція учнів на нову тему.

Основний недолік в уроці – недостатня кількість практичних завдань. Для того, щоб подолати ці проблеми необхідно більш ґрунтовано підходити до розробки методичних матеріалів.

Перевірка

Дуже добре

Добре

Треба поправити

1) Подача матеріалу

А) чиста вимова

+

Б) змінний тон, наголоси, не монотонно

+

2) Ентузіазм стосовно теми

+

А) з боку слухачів

+

Б) з боку викладача

+

3) Врівноваженість і впевненість

А) впевнений природний

+

Б) відсутність манірності

+

В) хороший очний контакт із слухачами

+

4) Викладацька майстерність

А) зв’язність пояснення

+

Б) хороше використання прикладів

+

В) хороше використання дошки або технічних засобів

+

Г) добре володіння предметом

+

Д) розбірливе письмо (наявність роздаткового матеріалу)

+

Е) хороший темп викладу

+

5) Майстерність ведення дискусії

А) вдалі запитання слухачам

+

Б) вдалі запитання у розвиток

+

В) ефективно викликані запитання з боку слухачів

+

Г) уважність при вислуховуванні

+

6) Планування

А) добре організований урок

+

Б) наголошені основні ідеї, дотримання певного плану ведення розмови

+

Самоаналіз проведення пробного уроку у 6 класі

Тема мого уроку включала основні питання:

· Present Continuous;

· Present Simple;

Протягом уроку я повністю вилила запланований матеріал. Стосовно цього уроку я можу сказати, що найбільше мені сподобалось:

· викладення основних понять;

· обговорення перевірочного матеріалу;

· швидка реакція учнів на нову тему.

Основний недолік в уроці – недостатня кількість практичних завдань. Для того, щоб подолати ці проблеми необхідно більш ґрунтовано підходити до розробки методичних матеріалів.

Перевірка

Дуже добре

Добре

Треба поправити

1) Подача матеріалу

А) чиста вимова

+

Б) змінний тон, наголоси, не монотонно

+

2) Ентузіазм стосовно теми

+

А) з боку слухачів

+

Б) з боку викладача

+

3) Врівноваженість і впевненість

А) впевнений природний

+

Б) відсутність манірності

+

В) хороший очний контакт із слухачами

+

4) Викладацька майстерність

А) зв’язність пояснення

+

Б) хороше використання прикладів

+

В) хороше використання дошки або технічних засобів

+

Г) добре володіння предметом

+

Д) розбірливе письмо (наявність роздаткового матеріалу)

+

Е) хороший темп викладу

+

5) Майстерність ведення дискусії

А) вдалі запитання слухачам

+

Б) вдалі запитання у розвиток

+

В) ефективно викликані запитання з боку слухачів

+

Г) уважність при вислуховуванні

+

6) Планування

А) добре організований урок

+

Б) наголошені основні ідеї, дотримання певного плану ведення розмови

+

Сценарій до виховного заходу у 6-А класі

«Книга - дивовижний сад, будинок життя та мудрості»

Виховна година для учнів 6 класів.

(Розроблена студенткою 44 групи УНГУРЯН ОЛЬГОЮ)

Мета:

Ознайомити учнів з темами:

· «Для чого нам потрібна книга?»;

· «Як з’явилася вона?»

Довести, що читання книг – це насолода і відпочинок, надати практичну допомогу щодо вибору книг для читання та їх пошуку в бібліотеці, розвивати уміння правильно читати книги, користуватися довідковими виданнями і періодикою.

Обладнання

Дерево Мудрості з висловами відомих людей про книгу, вузлики на пам’ять про те, як читати книгу, як її шанувати.

Вступне слово вчителя

Дорогі діти! Сьогодні ми з вами поведемо розмову про книгу. З активним розвитком науково-технічного прогресу ви повинні навчитись самостійно здобувати знання, знаходити додаткову інформацію. Тому важливо вміти користуватися книгою. Я хочу, щоб ви дивились на книгу іншими очима, щоб ви переконались, що читання книг – це велика духовна цінність. Розмова у нас буде цікавою, якщо ви будете активними співрозмовниками. Ви розширите свої знання про те:

- звідки з’явилась книга,

- для чого вона нам потрібна,

- які книги шанують у всьому світі.

Тож я запрошую вас до спілкування на тему: «Людина у світі книг».

Вчитель.

Шановні діти! Ви знаєте, що є такий вислів: „Скажи мені з ким ти дружиш, і я скажу тобі, хто ти?” З таким же правом можна сказати: „Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу тобі, хто ти”.

Людина, яка вміє і любить читати – щаслива людина. Навколо неї завжди багато розумних, добрих і вірних друзів. Друзі ці – книги. Багато друзів – книг мають і наші однокласники.

· Кого б ви назвали справжніми книголюбами у нашому класі? (Учні називають однокласників, які багато читають)

Вчитель.

Дуже часто доводиться чути непоодинокі думки, що сьогодні у час науково-технічного прогресу, потреба у читанні зникає.

· Чи хтось з вас розділяє таку точку зору? (Думки учнів).

Кожна цивілізована держава, дбаючи про духовність, освіченість свого народу, турбувалася про створення книг. Не була винятком і наша прадавня Вітчизна – Київська Русь.

Учень 1-й

Із книгою і словом поріднися,

Хай буде книга – твій насущний хліб.

То ж зачерпни із неї і напийся.

Снаги, що в серці залишає слід.

Учень 2-й

Мали бібліотеки князі, воєводи, тисяцькі. Були книгозбірні при кожному монастирі, при школах, де здобували освіту наші предки. Рівень грамотності ремісників, селян, воїнів вражав гостей і мандрівників. І сьогодні в музеях ми можемо зустріти горнятка, ковальський реманент, прядки з написами, яким тисяча і більше років.

Учень 3-й

Саме слово „бібліотека” грецького походження, а перекладається так „бібліо” – книга, а „тека” – зберігання. Отож, це місце, де зберігаються книги.

Учень 1-й

Ніщо так глибоко не передає духовного життя народу, як книга – неперевершений витвір людського генія.

Учень 2-й

Молитва до книги

Відкрий мені свічадо Своїх дум,

Відкрий свічадо мудрості Своєї.

Я виросту – і мій глагол на глум

Підняти вже не зможуть фарисеї.

На ниві Слова, на твоїй ріллі

Не для гордині піт проллю – то тління, -

А щоб себе на Божій знать землі

І Божим гідно зватися творінням.

Не пожалій мені Своїх щедрот –

Я їх примножу і роздам по світу.

Коли ти є – у мене єсть народ –

Любов, Надія, віра і Молитва.

Амінь!

Учень 3-й

Перша друкована книга в Україні з’явилась 14 лютого 1574р. Ця книга називалась „Апостол”. Першим друкарем книги був Іван Федоров. У тому ж 1574 р. у Львові вийшов друком “Буквар” – перший на східнослов’янських землях підручник. Багато поколінь опанувало за ним ази грамоти. Мине ще 16 років і у Львові відкриється найбільша в Україні друкарня, з якої вийдуть сотні книг...

Учень 1-й

Ми не забудемо нашу книгу,

Ось і прочитана сторінка,

Котра вінчає нашу книгу,

У ній і зайчик і ялинка,

І перший пролісок з–під снігу.

І ще цікавого багато –

Про землю рідну, хліб, камену...

Як треба матір шанувати,

І як любити Україну

Ми завтра підем знов до школи,

Бо у знаннях – краса і сила.

Та не забудемо ніколи,

Що нам ця книга світ відкрила

Учень 2-й

Книголюбка

Хтозна вже відколи

Я люблю читати.

Якби не до школи –

Не лягала б спати.

Я люблю читати

Часто до півночі,

Поки палехаті

Ляжуть сни на очі.

А засну, раденька,

Сплять разом зі мною

Явори Шевченка

Над Дніпром – рікою.

В сні не знаю, де я, -

Лину в піднебессі,

А в руках лілея

Українки Лесі.

На столі розкрита

Книжечка весела –

Хитрий лис Микита

В мандри йде на села.

Кіт – воркіт – на плоті

Дядечка Малишка...

В навчанні й роботі

Помагає книжка.

Учень 3-й

Величезний світ – принадний і розмаїтий – лине до нас у кімнату зі сторінок улюблених книг. Все життя книга допомагає нам вчитись, працювати, жити.

Учень 1-й

Книга вселяє в нас любов до рідної України, повагу до інших народів, інтерес до їхньої культури, виховує почуття патріотизму. Вона навчає рідної мови, розкриває красу поетичного слова. Книга вчить нас бути чесними і працьовитими.

Учень 2-й

Як до живих джерел глибоких,

Ми припадаємо до книг.

Та нездоланну правду з них.

Нас поведуть вони у мрію,

Щоб розпізнати суть буття.

Прийдешні нам шляхи відкриють

І стануть школою життя.

Розповідь бібліотекаря. Що таке читацький формуляр?

Учитель.

Бібліотека, хай і домашня, створюється не за один день, і не за один рік. Вам дарують книжки родичі, батьки, друзі, купуєте в книгарнях. Розставляєте в певному порядку на полицях. Розкажіть про ваші домашні бібліотеки. (Розповідь учнів)

Учитель.

А тепер давайте поговоримо про те, як треба зберігати книги.

1. Необхідно берегти книжки, тримати їх у хорошому стані.

2. При користуванні книгою не слід робити поміток на її сторінках, загинати по корінцю. Треба користуватися спеціальною закладкою чи листівкою.

3. Не варто вкладати між сторінками зайві предмети.

4. Пам’ятайте, що пил, сирість і волога – запеклі вороги книги. Тому не рідше двох разів на рік книжки треба протерти сухою ганчіркою або почистити пилососом.

5. Згубно діє на книжку і сонячне проміння – вицвітають, блякнуть тексти, ілюстрації, руйнується папір. Не забувайте про це.

6. На полиці книжки мають стояти вільно. Між верхніми обрізами книжок і верхньою поличкою слід залишати вільне місце для проникнення повітря.

Учениця.

Я- книжка! Я – товариш твій!

Ти зберегти мене умій!

Щоб я була нова щораз, оберігай мене від клякс.

Гортаєш – пальців ти не слинь,

Оцю погану звичку кинь.

Листків, гляди, не загинай –

Зроби закладки – їх вкладай.

Мене папером обгорни,

Де взяв, туди і поверни.

Запам’ятай же – я твій друг,

Та не для цих бруднючих рук,

Я – книжка! Я – товариш твій,

Тож зберегти мене зумій.

Учитель.

Величезний світ – принадний і розмаїтий – лише до нас у кімнату зі сторінок улюблених книг. Все життя книга допомагає нам вчитись, працювати, жити.

Гра „Бібліотека – книжчин дім”

1. Де починається життя книги? (В лісі).

2. Що допомагає швидко знайти в книзі потрібний вірш, оповідання, казку? (Зміст).

3. Як називається переписана від руки книга? (Рукопис).

4. Чого боїться книга? (Дощу, снігу, брудних рук).

5. У школі ти школяр, школярка, а хто ти в бібліотеці? (Читач, читачка).

6. Як називають забудькуватих читачів? (Боржник).

7. Із чого починається книжка? ( З обкладинки).

8. Назвіть дитячі журнали . („Барвінок”, „Дзвіночок”, „Пізнайко” та ін.).

9. На чому в бібліотеці розставлені книги? (На стелажах).

10. Куди приносить письменник рукопис? (У видавництво).

11. Для чого потрібні в бібліотеці книжкові виставки? (Для розкриття фонду).

12. Скільки днів можна читати бібліотечну книгу? (15 днів).

Бібліотекар.

У нас у школі проходить акція „Подаруй книгу бібліотеці”. Якщо у вас вдома є книжки, які ви вже прочитали, то з дозволу тата чи мами подаруйте їх бібліотеці, щоб їх могли прочитати інші діти.

Не викинь книгу на смітник!

Її віддай в бібліотеку,

Бо книга – скарб, у ній для тебе

Думок і висловів квітник.

У ній поета віршів море,

Кохання, радість, смуток, біль...

А ще незвідані простори

Письменник відкриває в ній.

Тож дурно книгу не змарнуй –

Бібліотеці подаруй!

Вчитель.

Нехай не буде жодного дня, щоб ви не прочитали бодай однієї сторінки з книги.

І пам’ятайте слова з „Повісті минулих літ”, що книги – плоди мудрості, джерело мудрості, світло мудрості. Вчіться у героїв книжок любити нашу землю, її мову, мистецтво. Мандруйте рідною країною, пізнавайте себе і людей, знайомтеся з подіями, які відбулися у давнину, заглядайте у майбутнє.

Перелік використаної літератури

1. http://be.economicus.ru

2. http://ukrref.com.ua

3. Мочерний С. В. Основи економічних знань. – Київ – 1995р. – с. 142 – 157

4. Филипп Котлер. Основы экономики. – Москва, 1996. – С. 110, 111, 317, читая с 317.

5. Liz & John Soars. HEADWAY (Elementary) //Oxford University Press. – 1998. - workbook.

6. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання . – Харків, 2002.

7. Мартинюк І. В. Національне виховання: теорія і методологія. – Київ, 1995.

8. Божик Л. М., Пацюк М. І. Світ книги – чисте й невичерпне самопізнання, самовдосконалення, самовиховання // Шкільна бібліотека. – 2004. - № 4. – С. 38-42.

9. Бєляєва І. Свято тих, хто любить книгу // Шкільна бібліотека. – 2004. - № 4. – С. 119.

10. Пацюк М. І., Собойчук Л. Ф.Книги – дивовижний сад, де кожен шукає плоди на свій смак // Шкільна бібліотека. – 2004. - № 4. – С. 29-30.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
146620
рейтинг
icon
3115
работ сдано
icon
1345
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
142254
рейтинг
icon
5881
работ сдано
icon
2654
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
95082
рейтинг
icon
2031
работ сдано
icon
1273
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
53 965 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
МИФИ
Галина, благодарю Вас за оказанную работу! Выполнили очень качественно, без замечаний, про...
star star star star star
УГГУ
Работа выполнена на высшем уровне и очень оперативно! Очень приятно, большое спасибо!
star star star star star
РУТ (МИИТ)
Оперативно, доброжелательно, профессионально! Анечка просто молодец! Спасибо, Вы нас спасл...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Помщь

Онлайн-помощь, детали машин

Срок сдачи к 22 июля

8 минут назад

Решить 3 задачи. Пример решения в файле

Решение задач, Теория горения и взрыва

Срок сдачи к 21 июля

9 минут назад

Вузовский вступительный тест

Решение задач, Основы Прикладной Информатики

Срок сдачи к 23 июля

11 минут назад

Вузовский вступительный тест

Решение задач, Русский Язык

Срок сдачи к 23 июля

11 минут назад

Компания озон как объект исследования

Отчет по практике, Бухгалтерский учет

Срок сдачи к 26 июля

11 минут назад

Ну проверьте пожалуйста по условиям из файла

Отчет по практике, Менеджмент

Срок сдачи к 25 июля

11 минут назад

Сделать отчет и дневник по практике

Отчет по практике, Дневник практики+отчет по практике (студент программист в мед колледже на ознакомительной практике),

Срок сдачи к 21 июля

11 минут назад

Подготовить отчет по НИР

Отчет по практике, Научно-исследовательская практика

Срок сдачи к 18 авг.

11 минут назад

Железобетонные и каменные конструкции

Курсовая, Железобетонные и каменные конструкции

Срок сдачи к 15 сент.

11 минут назад

экзамен решить

Онлайн-помощь, техническая механика

Срок сдачи к 23 июля

11 минут назад

Онлайн помощь срочно сейчас на экзамене

Онлайн-помощь, Техническая физика, физика

Срок сдачи к 20 июля

11 минут назад

написать статью по теме

Статья, Психология и педагогика

Срок сдачи к 31 июля

11 минут назад

Нефтянка

Тест дистанционно, Нефтянка, нефтегазовое дело

Срок сдачи к 22 июля

11 минут назад

тпранспортный процесс и производительность подвижного состава

Курсовая, моделирование транспортных процессор и систем

Срок сдачи к 19 авг.

11 минут назад

Тестирование по русскому языку ЕГЭ

Онлайн-помощь, Русский язык

Срок сдачи к 21 июля

11 минут назад

№1, исследование диодов

Решение задач, ФОЭ, физика, энергетика

Срок сдачи к 24 июля

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно