Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

Тип Реферат
Предмет История
Просмотров
1125
Размер файла
19 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

Драми Хротсвіти Гандергеймської в їх співвідношенні з “оттонівським відродженням”

Оттонівське відродженняОттон І Великий

Після занепаду імперії Карла Великого і його нащадків, у зв’язку з виникненням нових центрів культурного та політичного життя у Франції з одного боку і в Германії з іншого, культурні традиції, так високо підняті інтелектуалами Карлової Академії і їх учнями, продовжили жити новим життям. В Германії період культурного підйому був пов’язаний з правлінням так званої Саксонської династії – Оттонів. При дворі Оттона І відродилась Академія, де збирались найосвіченіші люди свого часу. Тут розвивалась літературна діяльність, переписувались рукописи, робилися спроби розповсюдження знань класичної латини та римської літератури. При дворі та деяких монастирях виникали школи. Брунон, німецький єпископ, мандрівник та місіонер, заснував вищу школу в Кельні, яка грала важливу роль в розвитку культури. За Оттона І багато іноземців було запрошено до німецького двору. Декілька раз приїжджав з Італії єпископ Кремони Ліутпранд, дипломат та історик, який пізніше написав панегіричний твір «Historia Ottonis». Твір цей складається з 22 глав і описує правління Оттона І з 960 до 964 року, а також подробиці його другого походу в Італію. Серед місцевих інтелектуалів особливо виділявся вчений монах Герберт (950-1003) – один з найосвіченіших людей свого часу: філософ, математик, музикант, астроном. Він залишив ряд математичних, філософських, літературних та історичних творів, був вчителем Оттона ІІІ, архієпископом. В 999 р. імператор звів Герберта на папський престол під іменем Сільвестра ІІ. В цю епоху були створені важливі для історії Х ст. літописи, в саксонські міста переносилась культура старих римських міст по Рейну і Дунаю. В Люттіху, Камбрі, Трирі, Меці з’явились агіографи-літописці. Були перекладені німецькою мовою псалми та книга Йова. Монах Корвейського монастиря Відукінд написав «Саксонську історію» в трьох книгах, в якій намагаючись прославити подвиги саксів та їх королів, викладає на основі старих саг, пісень, переказів, античних та середньовічних джерел історію саксів та королів Саксонської династії (Генріха І та Оттона І). Події в «Саксонській історії» доведені до 967 року. Цей твір був створений Відукіндом за проханням доньки Оттона І, абатиси Кведлінбурської Матильди. Серед основних осередків літературного життя відзначився Гандерсгеймський монастир, монахині якого читали не тільки житія святих, але й літературу римського спадку – Вергілія, Теренція тощо. Серед них особливо відзначилась Хротствіта, про яку буде йтись пізніше. В Мерзенбурзі Титмар, єпископ Мерзенбурзький, написав латинською мовою хроніку свого єпископства, що охоплює період з правління Генріха І до 1018 року (найбільш докладно вона описує періоди правління Оттона ІІІ і Генріха ІІ). Цікаво те, що ця хроніка також є важливим історичним джерелом у тому, що стосується германо-слов’янських відносин, вона містить відомості в тому числі і з історії Русі, деякі з описаних подій скоріш за все почерпнуті Титмаром у очевидців подій. До творів цього часу належить і анонімна «Пісня про Оттона». Ця кантика написана сміливо, врозріз традиції вченої латинської поеми, яка була створена поетами Карлової Академії та Ермольдом. Вона розповідає про те, як воїни Оттона розгромили на Лехському полі мадярські полчища. Кантика написана своєрідним коротким віршем, з тенденцією до алітерації, що потім стане типовим для германських епічних пам’яток. Цікавою є і поема «Вальтарій», яка приписувалась монаху Еккехарту, але зараз вважається твором Геральда (ІХ ст.). В цій поемі описується історія Вальтера Аквітанського, яка відома в багатьох варіантах. Поема про Вальтера належить до вергілієвського напрямку латинської героїчної поезії ІХ-Х ст. Що стосується інших сторін розвитку культури, то будувались прекрасні нові храми та монастирі. Покращувалось землеробство, розвинулась промисловість та міське життя. Освіта розповсюджувалась не лише серед кліриків, а й серед мирян, до того ж його могли отримати не тільки чоловіки, а й жінки. Багато шляхетних дам говорили і читали латиною і славились своєю вченістю. При Оттоні ІІ, одруженому на грецькій принцесі Феофано, посилився візантійський вплив. Особливу пишність і витонченість набрав побут королівського двору і феодалів. Для Оттонівського відродження також характерне посилення культурних зв’язків з Візантією. Це особливо вплинуло на книжкову справу, викликавши розквіт книжкової мініатюрі стики, основним центром котрих став монастир Райхенау. Хротсвіта Гандерсгеймська Серед літературних діячів оттонівського відродження варто відмітити Хротсвіту (Hrotsvitha, Hrotsuit, Roswitha) Гандерсгеймську (пр. 935 – 1002) – поетесу-монахиню, яка прославилась своїми повчальними комедіями. Свідоцтв про життя Хротствіти збереглось дуже небагато. Відомо, що вона походила з нижньосаксонського дворянського роду і в юному віці поступила в Гандерсгеймський монастир. Її наставницею в обителі стала Герберга, племінниця Оттона І, пізніше – абатиса монастиря. Саме в цій обителі протягом двадцяти років були створені всі твори Хротствіти – вісім легенд, шість драм і два історичних епоса, один з яких прославляє діяння Оттона Великого («Gesta Ottonis»), а другий розповідає про історію Гандерсгеймського монастиря («Primordia coenobii Gandershemensis») і містить настільки поетичні описи природи, що ці уривки рекомендують для вивчення на уроках класичної латини. Твори Хротствіти дозволяють зробити висновок, що вона була добре знайома з «Енеїдою» та «Буколікою» Вергілія, з комедіями Теренція, з творчістю пізньоантичних поетів Пруденція та Седулія, а також англосаксів Альдхельма та Алкуїна. В своїх поетичних творах Хротсвіта використовувала античні віршові форми – гекзаметр і так званий елегійний дистих – строфу, що складається з двох неримованих рядків, один з яких написаний гекзаметром, інший – пентаметром. Майстерно володіючи латинським віршем, Хротствіта виступила в своїх п’єсах як поетеса-новатор, широко застосовуючи досвід середньовічних латинських поетів, котрі звернулись до рими. Рими та різні види асонансів та аллітерацій, що проникли в латинську поезію до Х ст.. роблять п’єси Хротствіти звучними, музикальними. Хротсвіта передає імператору Оттону свій рукопис. Гравюра А. Дюрера, 1501 р.

«Легенди» Хротствіти – це поетично оформлені перекази про святих. Особливу цікавість серед них викликають дві. Перша – про святого Пелагія, де зображені не тільки страждання іспанського мученика але й дається уявлення про життя країни під мавританським пануванням. В іншій легенді, про Феофіла – вперше в історії літератури виникає сюжет угоди людини з дияволом. Але набагато більш цікавими та оригінальними є шість так званих комедій Хротсвіти, в передмові до яких автор повідомляє, що багато християн віддають перевагу світським книгам, а не Святому Писанню, інші, хоча і читають Писання, але заради насолоди мовою читають «вигадки» Теренція та інших язичників. «Ось чому я, сильний голос гандергеймський, вирішила наслідувати їм, і тим же стилем, яким вони розповідають ганебні історії розпусних жінок, розповісти про похвальну цнотливість святих дів». Спираючись на традицію Теренція Хротствіта створила оригінальні твори, що залучили досвід і візантійської, і західноєвропейської агіографії. Її п’єси присвячені найчастіше найбільш гострому, конфліктному епізоду того чи іншого житія, беруть драматичний матеріал в зіткненні героїчного мученицького характеру та «темного» варварського язичницького оточення. Створюючи в своїх драмах дещо схоже на сцени з життя пізньоантичного суспільства, Хротствіта, звичайно, надавала їм сучасного колориту, вводила в свої твори багатий побутовий матеріал, який розкривався в своєрідних комічних епізодах. Поєднуючи примітивний побутовий комізм з високими патетичними сценами жорстоких випробувань, Хротствіта добивалась нових художніх ефектів, яких не знала антична драматична традиція. Ідея цнотливості поєднує всі її драми, сюжети яких вона бере з побутувавших в той час легенд. Хоча ці драми і не передбачались як основа для вистави, а тільки як твори для читання, в деяких сценах є і трагічні, і комічні ефекти, діалог майже завжди є живим і виразним, дія швидко іде вперед. Драма «Галлікан» є своєрідною історичною трагедією, «Дульциций» - єдина п’єса, яка може бути з деяким правом названа комедією (воєначальник Діоклетіана відправляється вночі у в’язницю до трьох святих дів, краса яких вразила його. Але осліплений за волею божою, він залицяється до брудного кухонного посуду і, вимазаний сажею і брудом повертається до своїх воїнів). Цікаво те, що благочестива монахиня, яка провела майже все своє життя в стінах монастиря, показує глибоке знання побутових стосунків; ні в драмах, ні в легендах вона не намагається запобігати деяких непристойностей і завжди називає речі своїми іменами. Залишаючись явищем літератури церковної, драматургія Хротствіти разом з тим насичена і земними почуттями і мотивами. Хротствіта померла близько 1000 року. Її твори були забуті до 90х років ХV ст., коли німецький гуманіст Конрад Цельтіс, розшукуючи латинські рукописи в бібліотеці монастиря св. Еммерама в Регенсбурзі, знайшов рукописну збірку, яка містила твори до тих пір невідомої письменниці. Це відкриття стало сенсацією, ім’я Хротствіти як ранньої та національної представниці латиномовної літератури було надзвичайно високо піднесено німецькими гуманістами. В 1501 році в Нюрнберзі вперше побачило світ друковане видання творів Хротствіти, прикрашене гравюрами школи Дюрера. Але в 1867 році професор І. Ашбах запідозрив Конрада Цельтеса в літературній підробці і навів багато вагомих аргументів. Він приписував твори Хротствіти абатисі Нюрнберзького монастиря, талановитій співучасниці містифікації Цельтеса. Але Р.Копке в другому томі своїх «Ottonishe Studien» (Берлін, 1869) блискуче спростував ці підозри. Отже, Хротсвіта Гандергеймська є однією з найвидатніших представників Оттонівського відродження, а також вважається першою жінкою-поетесою в Германії і навіть в усьому західному світі з часів античності. Список використаної літератури 1. Аверинцев С. С., Гаспаров М. Л., Самарин Р. М. Каролингское и Оттоновское возрождение (VIII—Х вв.) // История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1983—1994. - Т. 2. — 1984. — С. 453—459. 2. Андреев М. Средневековая европейская драма. – М., 1989. 3. Зарубежная литература зарубежных веков. Хрестоматия. – Вып. 1. – М., 1974. – С. 11 – 32. 4. Кирпичников А. Очерки из истории средневековой литературы. – М. 1969, С. 242 5. Смирнова Е. Д., Сушкевич Л. П., Федосик В. А. Средневековый мир в терминах, именах, названиях. Минск: «Беларусь», 2001 6. Рябова Т.Б. Женщина в истории западноевропейского средневековья. Иваново, 1999. C. 159-167. 7. Уоллес-Хедрилл Дж.-М. Варварский запад: Раннее Средневековье. – Спб., 2002. – с. 120 – 189.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
145725
рейтинг
icon
3090
работ сдано
icon
1338
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
142102
рейтинг
icon
5874
работ сдано
icon
2652
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
94888
рейтинг
icon
2025
работ сдано
icon
1268
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
53 641 оценка star star star star star
среднее 4.9 из 5
РГЭУ
Денис, очень хороший специалист, и к тому же очень отзывчивый человек) Всегда поможет с лю...
star star star star star
Дальрыбтуз
Работа выполнена качественно, оперативно и без замечаний. Благодарю Ксению за оказанную по...
star star star star star
СПБГУТУ(ТИ)
Оперативно ответил на заявку, сумел раскрыть тему работы. Досрочно выполнил заказ. Отлично...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Решить билет

Ответы на билеты, Политология

Срок сдачи к 20 июня

1 минуту назад

Современные идеологии

Другое, Современная история

Срок сдачи к 21 июня

4 минуты назад

Рассчитать инвестиционный проект по внедрению роботизированной системы...

Решение задач, Экономика предприятия

Срок сдачи к 21 июня

5 минут назад

5 задач по земельному праву

Решение задач, Юриспруденция

Срок сдачи к 24 июня

5 минут назад
8 минут назад

Решить 15 задач высшей математики

Реферат, Высшая математика

Срок сдачи к 21 июня

10 минут назад

поиск и анализ судебной практики

Подбор литературы, земельное право

Срок сдачи к 22 июня

11 минут назад

Нужно добавить диаграммы под каждую таблицу

Диплом, Логистика

Срок сдачи к 21 июня

11 минут назад

Сделать задание в файле

Другое, Система управления персоналом

Срок сдачи к 23 июня

11 минут назад

написать отчет по практике на 3-4 страницы

Отчет по практике, психология

Срок сдачи к 23 июня

11 минут назад

«Разъемное соединение деталей. Сборочный чертеж. Спецификация»

Чертеж, инженерная и компьютерная графика

Срок сдачи к 23 июня

11 минут назад

Найдите область определения функции

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 20 июня

11 минут назад

нужно в автокаде

Чертеж, авток

Срок сдачи к 20 июня

11 минут назад

Доброй ночи! Необходимо сделать отчет по практике согласно...

Отчет по практике, Общепсихологический практикум

Срок сдачи к 27 июня

11 минут назад

написать на пк

Лабораторная, пцт

Срок сдачи к 21 июня

11 минут назад

51 тема

Реферат, Система управления персоналом

Срок сдачи к 23 июня

11 минут назад

Выполнить сборочный чертеж

Чертеж, Инженерная графика

Срок сдачи к 21 июня

11 минут назад

Ответы на вопросы

Реферат, Тренинг трудоустройства

Срок сдачи к 20 июня

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно