Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Копіювальний апарат Ксерокс

Тип Реферат
Предмет Астрономия
Просмотров
361
Размер файла
34 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Копіювальний апарат Ксерокс

Індивідуальне завдання

на тему:

Копіювальний апарат “Ксерокс”

Копіювальний апарат - пристрій, призначений для одержання копій з різних оригіналів.

Робота копіювального апарата заснована на принципі сухої ксерографії (xeros-сухий, graphein-писати). Ксерографія - фотографічний процес, заснований на фізичних явищах, що використовують фотопровідність напівпровідників. Під дією світла, такі напівпровідники змінюють свій питомий опір.

Винахідником ксерографічного процесу вважається Честер Ф.Карлсон (1906-1968). У 1947 році фірма Haloid Company перекупила права на використання патентів Карлсона. Тоді ж була дано назву - ксерографія, процесу сухого електростатичного переносу зображення, винайденому Карлсоном. Згодом фірма була кілька разів перейменована, і зараз називається The Document Company Xerox.

Основним елементом копіювального апарату є світлочутливий барабан. Як правило, порожній металевий циліндр, з нанесеним на його поверхню високоомним напівпровідником. Як правило напівпровідниками виступають прошарки на основі Se з добавками Te, Cd і ін., прошарки на основі Cd або органічні напівпровідникові покриття.

Селеновий фоторецептор складається з декількох прошарків: "уловлюючий прошарок", являє собою оксидну плівку, служить для запобігання темної інжекції носіїв заряду. За ним йде фотопровідний прошарок, потім алюмінієва оксидна плівка і підкладка.

Органічний фоторецептор двопрошарковий. Перший шар - шар, переносу носіїв (ШПН) електричного заряду, другий прошарок - шар генерування носіїв (ШГН) електричного заряду. За ним йде тонкий прошарок оксидної плівки, що запобігає витіканню заряду в підкладку, потім підкладка - останній алюмінієвий прошарок.

Фоторецептори в основному бувають двох видів: стрічкові і циліндричні. Стрічкові фоторецептори являють собою замкнуту широку стрічку з нанесеним на її поверхню фотопровідним шаром. Використовуються у високопродуктивних апаратах, тому що дозволяють спроецировать усе зображення оригіналу відразу. Циліндричний фоторецептор - порожній металевий циліндр (звичайно алюмінієвий), з нанесеним на його поверхню фотопровідним шаром. Використовуються в копірах малої і середньої продуктивності.

Робота копіювального апарата складається з декількох основних етапів. Всі етапи взаємозалежні. Гарна якість копії залежить від правильного виконання всіх етапів роботи копіювального апарату.


Основні етапи роботи копіювального апарату
1.Зарядка


На даному етапі на поверхні фотопровідника барабана формуються рівномірно розташовані заряди визначеної величини. Зарядка відбувається за допомогою головного коротрону (коротрону зарядки). На коротрон подається напруга з високовольтного блоку. Виникає різниця потенціалів у трохи кіловольт між фоторецептором і коротроном, що приводить до ударної іонізації повітря (коронний розряд). На поверхні фоторецептора накопичуються заряджені іони. При обертанні фоторецептора його поверхня покривається рівномірним шаром заряду, у результаті чого, він підготовляється до експозиції.


2. Експонування


На цьому етапі формується сховане електростатичне зображення на барабані. Світло від лампи копіювання направляється на документ, відбивається від документа і через систему дзеркал, об'єктив, оптичне зображення проектується на барабан. Світло, відбите від світлих ділянок документа має високу інтенсивність, а відбите від темних ділянок має низьку інтенсивність. При влученні світла на барабан, у шарі генерування носіїв заряду, утворюються позитивні і негативні заряди. Позитивні заряди, утворені в ШГН-прошарку рухаються в напрямку негативних зарядів на поверхню фотопровідника, негативні заряди рухаються в напрямку позитивних зарядів алюмінієвого шару. Таким чином, позитивні і негативні заряди в алюмінієвому шарі і на поверхні фотопровідника, взаємно нейтралізуються, відповідно зменшується потенціал поверхні барабана. Здатність ШГН-прошарку породжувати електричні заряди збільшується пропорційно інтенсивності світла падаючого на барабан. Отже, висока інтенсивність світла відбитого від світлої ділянки документа, приводить до більшого числа електричних зарядів породжених ШГН-шаром. При цьому нейтралізується велика кількість негативних зарядів на поверхні фотопровідника, що приводить до зменшення потенціалу поверхні фотопровідника. Низька інтенсивність світла від темних ділянок документа, приводить до меншого породження електричних зарядів у ШГН-шарі, при цьому нейтралізується менша кількість негативних зарядів на поверхні фотопровідника. Відповідно потенціал поверхні барабана зменшується на меншу величину. Потенціал поверхні барабана , що відповідає більш світлій ділянці документа, менше потенціалу, що відповідає більш темній ділянці документа. Таким чином, формується сховане електростатичне зображення.

3.Прояв.
На даному етапі часточки тонера, потрапляючи на барабан, виявляють сховане електростатичне зображення, роблячи його видимим. У якості тонера використовуються багатокомпонентні суміші пофарбованих часток синтетичних і натуральних смол.

Існують дві системи проявки: однокомпонентна і двохкомпонентна.

В однокомпонентній системі тонер виготовляється із суміші часток магнітного матеріалу, полімеру і барвника. Блок проявлення складається з магнітного валу (постійний магніт, оточений обертовою втулкою) і ножа, виконаного з магнітного матеріалу. Ніж регулює кількість тонера, який наноситься на барабан і заряджає частки тонеру до потрібної величини (знак заряду протилежний заряду фоторецептора). Перенос тонеру з магнітного вала на барабан здійснюється за допомогою напруги зсуву прикладається до магнітного вала. Напруга зсуву являє собою перемінна напруга з постійної складовий, котра за знаком відповідає знаку заряду фоторецептора. Під час періоду, зі знаком, протилежним знаку заряду барабана тонер переноситься на фоторецептор, під час іншого періоду, тонер з фонових ділянок повертається на магнітний вал. Величина зсуву постійного струму впливає на щільність копії й утворення вуалі: чим, менш негативним є потенціал зсуву (чим ближче він підходить до 0 в), тим вище виявляється щільність і вуалеутворюваність.

У двохкомпонентній системі тонер невеликими порціями подається в бункер з носієм (девелопером). Носій - магнітний порошок, з діаметром часток порядку 20-150 мкм, служить для переносу тонера на барабан. Прилипание тонера до носія, відбувається за рахунок трибоелектричного ефекту (частки тонера і носія, контактуючи один з одним, заряджаються протилежними зарядами). Тонер рівномірно покриває носій. У свою чергу носій рівномірно розподілений по магнітному валі - порожній металевий циліндр, з розташованими усередині постійними магнітами. Магнітний вал розташований у безпосередній близькості від фоторецептора, таким чином, частки тонера, заряджені протилежним знаком, ніж фоторецептор, притягаються до його заряджених ділянок. Потенціал поверхні фотопровідника на ділянках відповідних більш темному зображенню, є високим (велика кількість негативних зарядів) і притягає більшу кількість часток тонера. Потенціал поверхні на ділянках відповідних більш світлому зображенню, є низьким (менше негативних зарядів) і притягає менша кількість часток тонера. Таким чином, формується видиме зображення на фоторецепторі, що складається з часточок тонера. У процесі прояву носій не витрачається, але усе-таки вимагає заміни через якийсь час, тому що утрачає свої магнітні властивості і починає обсипатися з магнітного вала. У процесі прояву на магнітний вал подається напруга зсуву порядку 100 - 500 вольтів, для того щоб попередити перенос тонера залишковим зарядом (приблизно 80 - 100 вольт), характерним для ділянок, що відповідають світлим ділянкам зображення.

4.Перенос зображення

Процес переносу зображення полягає в переносі часточок тонера, що формують видиме зображення, розташованих на поверхні фоторецептора на папір. Папір, на яку переноситься зображення, заряджається коротроном переносу до рівня більш високого, чим потенціал поверхні фоторецептора. При цьому сила притягання між поверхнею листа і частками тонера вище, ніж сила притягання між поверхнею барабана і тонером, що викликає притягання тонера до папера. Після переносу все-таки невелика частина тонера залишається на фоторецепторі, що згодом віддаляється на стадії очищення барабана.

5.Відділення папера.

На цьому етапі аркуш паперу з нанесеним на нього зображенням оригіналу, відокремлюється від барабана. У процесі переносу папір заряджений більш сильно, ніж фоторецептор, відповідно між ними виникає сила притягання. Для того щоб послабити цю силу, коротрон відділення формує на поверхні листа заряд перемінного струму (для зниження потенціалу папера до рівня потенціалу барабана). У результаті цього сила притягання між барабаном і папером слабшає, і папір під дією власної ваги відокремлюється від барабана. Якщо цього не відбувається, то папір відокремлюється від барабана механічним способом, видільними пальцями (зубами).
Після етапу відділення папера, копія майже готова, але ще потрібно закріплення, інакше її можна зіпсувати будь-яким механічним впливом (наприклад, стерти пальцем). Для закріплення копії використовується спеціальне пристосування - фьюзер (пічка). Пічка складається з тефлонового валу і гумового валу. Усередині тефлонового валу розташовується нагрівальна лампа, що розігріває цей вал, до температури порядку 200 °С.

Лист подається між тефлоновим і гумовим валом і як би прокочується між ними. Таким чином, тонер, розташований на листі папера, спікається, і утвориться стійка до зовнішніх впливів копія оригіналу. Існують кілька різновидів пічок. Наприклад, замість тефлонового валу використовується керамічний нагрівальний елемент, відділений від папера термоплівкою. Така система має менший час прогріву, менше енергоспоживання, але є свої недоліки: плівку дуже легко порвати (пошкодити), при не акуратному витягуванні застряглого паперу з апарата.


6. Очищення барабану

Тонер, який залишився на поверхні фоторецептора, після процесу переносу зображення, віддаляється на даному етапі за допомогою леза очищення (ракеля). Відпрацьований тонер накопичується в спеціальному бункері. В міру нагромадження відпрацьованого тонера, цей бункер вимагає очищення.

7. Розрядка

На даному етапі відбувається видалення залишкового потенціалу з поверхні барабана. При висвітленні барабана світлом від лампи розрядки, відбувається генерування позитивних і негативних зарядів у шарі генерування носіїв, що приведе до нейтралізації і зникнення залишкових зарядів на поверхні алюмінієвого шару і поверхні барабана. У підсумку потенціал поверхні барабана після цього етапу наближається до нуля.

У копіювальних апаратах різних виробників можливі незначні відмінності в реалізації процесів ксерографії.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
138293
рейтинг
icon
3048
работ сдано
icon
1327
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
137726
рейтинг
icon
5836
работ сдано
icon
2641
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
92268
рейтинг
icon
2003
работ сдано
icon
1260
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
51 762 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
Университет Синергия
Огромное благодарность Вам! Приятно было с Вами работать.. Надеюсь и на дальнейшее сотрудн...
star star star star star
МГСУ
Оценка "ОТЛИЧНО"! Спасибо!!! Быстро, качественно. без замечаний!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!
star star star star star
ЮУрГУ
Качественная работа не к чему придраться, в короткие сроки, спасибо большое
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

только что

Решить 2 задачи

Решение задач, Численные методы

Срок сдачи к 25 апр.

только что

Регулирование работы с обращениями граждан в регионах Российской Федерации

Курсовая, Организация работы с обращениями граждан

Срок сдачи к 7 мая

только что

Курсовой проект

Курсовая, электроэнергетические системы и сети

Срок сдачи к 21 мая

только что

Выполнение контрольной работы в сооответствии с методичкой

Контрольная, технология машиностроения

Срок сдачи к 30 апр.

1 минуту назад

Исследование возможностей и особенностей работы с контейнеризацией на...

Курсовая, Операционные системы

Срок сдачи к 15 мая

1 минуту назад

-

Контрольная, Комплексная механизация и автоматизация погрузочно - разгрузочных и складских работ

Срок сдачи к 1 мая

2 минуты назад

Изометрический чертёж упаковки

Чертеж, Инженерная графика

Срок сдачи к 27 апр.

2 минуты назад

К этой лабораторной уже было 2 задания

Лабораторная, Проектирование архитектуры программных систем

Срок сдачи к 29 апр.

3 минуты назад

Контрольная по предмету «Математика»

Контрольная, Математика

Срок сдачи к 30 апр.

3 минуты назад

Характеристика качества воды

Другое, Промышленная экология

Срок сдачи к 25 апр.

3 минуты назад

Ответить на 50 вопросов

Ответы на билеты, Криминология

Срок сдачи к 3 мая

4 минуты назад

Нужно найти 2 художественных произведения или книги

Другое, стилистика и анализ текста, лингвистика

Срок сдачи к 2 мая

4 минуты назад

Реферат по предмету «История России»

Реферат, История России

Срок сдачи к 25 апр.

4 минуты назад
4 минуты назад

Физ. культура и фсин

Диплом, Физическая культура во фсин

Срок сдачи к 7 июня

5 минут назад

Написать отчет по практике

Отчет по практике, Программирование

Срок сдачи к 26 апр.

5 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно