Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Одноковшові екскаватори 2-ї, 3-ї розмірних груп

Тип Реферат
Предмет Транспорт
Просмотров
353
Размер файла
2 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Одноковшові екскаватори 2-ї, 3-ї розмірних груп

Тема:Одноковшові екскаватори 2-ї, 3-ї розмірних груп


Зміст

ВСТУП

1. ПРИЗНАЧЕННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКАВАТОРІВ

2. ЕКСКАВАТОРИ 2-Ї РОЗМІРНОЇ ГРУПИ

3. ЕКСКАВАТОРИ 3-Ї РОЗМІРНОЇ ГРУПИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Мета даної роботи довести важливість і актуальність теми «Одноковшові екскаватори 2-ї, 3-ї розмірних груп», адже прискорення технічного прогресу залежить від рівня механізації будівельного виробництва. У зв'язку з цим багато машинобудівних заводів проводять модернізацію існуючих машин.

Екскаватори 2-ї та 3-ї груп призначені для механізації земляних і навантажувальних робіт. Вони оснащуються одночасно екскаваторним і бульдозерним устаткуванням. Можуть працювати зі зворотною або прямою лопатою, бульдозером, грейфером, крановою підвіскою, зворотною лопатою зі зміщеною віссю копання, ковшем підвищеної місткості й вилами. При роботі з екскаваторним устаткуванням бульдозерний відвал не демонтується, тому що, він забезпечує стійкість екскаватора.

Маневреність екскаваторів дає можливість використовувати їх на розсереджених малооб’ємних об'єктах, а невеликі габаритні розміри - у стиснутих умовах.

Екскаваторами можна виконувати такі роботи:

рити невеликі котловани, ями й траншеї (ковшем зворотної лопати);

розробляти дрібні вибої, зводити невеликі насипи, робити навантаження (ковшем прямої лопати);

виконувати вантажно-розвантажувальні й монтажні роботи (крановою підвіскою);

робити легкі зачисні роботи й навантаження матеріалів з малою об'ємною масою (ковшем підвищеної місткості);

засипати траншеї, згрібати будівельне сміття, очищати дороги від снігу.

Зворотною й прямою лопатами виконують грунтові роботи в ґрунтах I-III категорій. Бульдозерне устаткування використовують на зачищенні ґрунтів I-II категорій.

Робота екскаватора в мерзлих ґрунтах і ґрунтах вище III категорії можлива тільки після попереднього розпушування.

Виходячи з нашої мети було визначено такі завдання :

- дати основні відомості про екскаватори 2-ї та 3-ї розмірних груп;

- описати будову та призначення робочого обладнання та елементів гідроприводу;

- розглянути технологію робіт екскаваторів,

- дати загальні правила техніки безпеки при виконанні робіт екскаваторами, а також при їхньому технічному обслуговуванні та ремонті.


1. ПРИЗНАЧЕННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКАВАТОРІВ

Екскаватори — це землерийні машини, призначені для розроблення і навантаження ґрунту.

Залежно від використання робочого часу для копання ґрунту екскаватори ділять на дві великі групи:безперервної дії — багатоковшеві і періодичної (циклічного) дії — одноковшові. Багатоковшеві екскаватори обидві операції — копання ґрунту і його переміщення — виконують одночасно; одноковшові ці операції виконують послідовно, перериваючи копання на час переміщення ґрунту. Таким чином, робочий часмашини, протягом якого вибирають грунт, і продуктивність, багатоковшевихекскаваторів вище, ніж одноковшових. Незважаючи не це, одноковшові екскаватори поширені ширше унаслідок їх універсальності, тобто можливості застосовувати їх як не земляних, так і на навантажувально-розвантажувальних роботахнайважчих, у тому числі скельних (з попереднім вибухом), ґрунтах. Застосування багатоковшевих екскаваторів обмежено: в основному їх використовують при ритті траншей і добуванні нерудних матеріалів в кар'єрах з однорідними ґрунтами без кам'яних включень. За способом переміщення екскаватори сухопутні і плавучі. По конструкції ходового пристрою сухопутні екскаватори підрозділяють на гусеничні, колісні і крокуючі (останнє застосовують тільки в одноковшових екскаваторах).

По типу вживаного основного (первинного) двигуна сучасні екскаватори бувають дизельними або електричними. Вибір двигуна визначається умовами, в яких працюватиме екскаватор, Так, дизелі використовують на екскаваторах там, де машину потрібно порівняно часто перевозити з місця на місце» наприклад на будівництві нафто- і газопроводів, залізних і шосейних доріг, цивільному будівництві і т.п.

По приводу механізмів розрізняють екскаватори одномоторні, у який; робочі механізми приводяться одним або декількома двигунами, що працюють на один вал, і багатомоторні, у яких робочі механізми приводяться декількома двигунами, незалежно працюючими один від одного

По типу силових передач руху від двигунадо робочих механізмів будівельні екскаватори діляться на механічні і гідравлічні.

У механічних екскаваторів рух передається безпосередньо від первинного двигуна до всіх механізмів за допомогою валів, шестерень, черв'ячних пар, ланцюгових і інших механічних передач (механічна трансмісія).

Одноковшові екскаватори за призначенням ділять на три основні групи: будівельні універсальні, призначені для земляних і навантажувально-розвантажувальних робіт в будівництві; кар'єрні — для роботи в кар'єрах на розробці рудних і вугільних родовищ, а також скельних порід; видобувні — для розробки корисних копалин (вуглецю, руди) відкритим способом. До останньої групи відносяться також і могутні крокуючі екскаватори драглайни, що використовуються на гірських роботах для перекидання верхніх шарів порід у вироблений простір, а також на будівництві крупних гідротехнічних споруд.

Окрім цих основних груп випускають ще спеціальні екскаватори, призначені для використовування в певних специфічних умовах: підземні — для підземної розробки корисних копалин при великій потужності пласта, тунельні — для вантаження висадженої породи при проходці тунелів, торф'яні — для здобичі торфу і ін.

Ходовий пристрій сприймає і передає на підставу (грунт) навантаження від маси машини і навантаження, виникаючі при роботі, а також забезпечує пересування екскаватора.

Ходовий пристрій екскаваторів буває наступних типів:

Г — гусеничне з мінімально допустимою опорною поверхнею гусениць;

ГУ — гусеничне із збільшеною опорною поверхнею гусениць, призначене для роботи на ґрунтах з низькою несучою здатністю;

П — пневмоколісне, дозволяючи збільшити мобільність екскаватора, полегшити і прискорити його перекидання власним ходом з одного будівельного об'єкту на іншій;

Ш — спеціальне шасі автомобільного типу, відмінне від типу П тим, що, окрім двигуна, встановленого на поворотній частині екскаватора, на шасі встановлений більш потужний двигун, що забезпечує пересування екскаватора з великою швидкістю; ходовий пристрій типу Ш має міцну і низьку спеціальну раму, відмінну по конструкції від рами шасі вантажного автомобіля;

А — шасі вантажного автомобіля;

Тр — тракторне (звичайно використовують пневмоколісні трактори).

Поворотна частина складається з поворотної платформи з механізмами і силовим устаткуванням і робочого устаткування.

Поворотна платформа спирається через спеціальний роликовий опорно-поворотний пристрій на раму ходового пристрою і може повертатися щодо нього в горизонтальній площині. Одна і та ж поворотна платформа може бути встановлений на ходові пристрої різних типів.

Залежно від кута повороту поворотної платформи в горизонтальній площині екскаватори називають повно поворотними або неповно поворотними.

Поворотна частина повно поворотного екскаватора може обертатися навкруги вертикальної осі на необмежений кут. У машин цього типу на поворотній платформі встановлені двигун я основні робочі механізми, а також укріплено робоче устаткування.

Неповноповоротними виготовляють лише невеликі екскаватори на базі тракторів.

Робочим устаткуванням називається комплекс вузлів екскаватора, робочий орган(наприклад; ковш, крюк або грейфер, за допомогою якого копають грунт, піднімають вантаж, захоплюють сипкі і кускові матеріали), що містить, і забезпечуючи його дію в зоні роботиекскаватора.

По виду конструктивного виконаньня робочого устаткування екскаватори бувають з гнучкою підвіскою, жорсткою і телескопічною стрілою. У екскаваторів з гнучкою підвіскою стріла, а іноді і робочий орган (наприклад, ковш) підвішені на канатах, якими приводяться в дію.

Універсальний будівельний екскаватор має звичайно декількавидів робочого устаткування, якимивінможе працювати залежно від умов експлуатації. Ці види робочого устаткування можуть легко замінюватися одне іншим, тому вони називаються знімними.

2. ЕКСКАВАТОРИ 2-Ї РОЗМІРНОЇ ГРУПИ

Для механізації земляних і вантажних робіт невеликих об’ємів випускають гідравлічні екскаватори ЕО-2621В 2-ї розмірної групи, які монтують на пневмоколісних тракторах ЮМЗ-6А. Екскаватор ЕО-2621В (див. Рис. 2.1.) призначений для розробки грунтів I...III категорій (ГОСТ 17343—84) інавантаження сипких і мілкодроблених матеріалів. Машина має два види робочого обладнання: екскаваторне і бульдозерне.

Рис. 2.1. Загальний вид экскаватора ЭО-2621В:

1 - відвал бульдозера; гідроциліндри: 2 - відвал бульдозера, 13 – рукояті, 15 – ковша, 17 – стріли, 22 – опор; 3, 8 - рами бульдозера і обв’язочна; 4 - паливний бак; 5 - трактор; 6 - бак гідросистеми, 7 - насосна установка, 9 - кабіна; 10 - сидіння машиніста; 11 - гідророзподільник; 12 - механізм повороту; 13 - рукоятки, 14 - рукоять; 15 – ковш; 16 - ковш; 17- стріли, 18 - стріла; 19 - з’єднувальні трубопроводи, 20 - виносна опора; 21- поворотна колона; 22 - опора;

Робоче обладнання. Основним робочим органом екскаваторного обладнання є уніфікований ковш 0,25 м3 прямихізворотних лопат. Крім того, екскаватор може бути оснащений по спеціальному замовленнювантажним ковшем 0,5 м3, крановою підвіскою, вилами, обладнанням грейфера, зворотною лопатоюзізміщеноювіссю копання, гідромолотом, зубом — розрихлювачем, захватом, профільним і спеціальним ковшами.

Ковшом зворотної лопативідкопують невеликі котловани, ямизвідвесними стінками, траншеї для підземних коммунікацій, неглубокі канализрошувальних систем.

Ковшом прямої лопати розробляють мілкі забої, розташовані вище рівня стоянки машини, проводять зачисні роботи в котлованах, завантаження сипких і мілкокускових матеріалів.

Ковшом грейфера копають колодязі, очищають траншеїі канали, а такожнавантажуютьрізні матеріалиі породи.

Вантажний ковш використовують для легких зачистних робіт ізавантаженнясміття, снігу, зерна іінших матеріалів з низькоющільністю.

Кранову підвіску застосовують принавантаженніі розвантаженні штучних вантажів, на укладці трубопроводів івстановленні столбів. Вилами користуються при завантаженні металевої стружки, органічних добрив, соломи, силосу, а також штучних іінших вантажів. В передній частині трактора встановлюють бульдозерне обладнання, яке використовують для засипання траншей, чистки доріг від снігу, згрібання будівельного сміття. Його можназастосовувати для роботиз грунтами до ІІ категорії включно.

Гідромолот і зуб-розрихлювачвикористовують для вскриття асфальтового покриття. Крім того, зубом-розрихлювачем можуть взламувати кірку мерзлого грунту товщиноюне більше300 мм. Гідромолотомвскривають також бетонні покриття, дроблять бутове камінняі мерзлий грунт.

Зворотною лопатоюзізміщеноювіссюкопання відривають траншеїпоблизубудинківі споруд.

Вузькі траншеї для прокладання кабеля відривають спеціальним ковшем, очищають канали меліоративних систем профільним ковшем. Задопомогою захватузавантажуютьколодиіінші штучні матеріали.

Робоче обладнання монтують на рамах 8 (Рис. 2.1.) і 3, кріпленняяких виконано таким чином, щоб розвантажити остов трактора 5. Бульдозерний відвал 1 задопомогою гідроциліндру2 можнавстановлювати на різній висоті. Крім основного призначення відвал виконує такожі роль противовіса. Для підвищення стійкостіекскаватора в роботі, до рами 8 кріплять відвісні опори 20. Задопомогою двох гідроциліндрів 22 опори опускають на грунт чи підчасруху машини піднімаютьвгору.

На рамі 8 змонтована також поворотна колона 21 і механізм поворотуекскаваційного робочого обладнання, що складається зі стріли18, рукояті14і ковша 16. Кожним з цих вузлів керуютьзадопомогою одного (стріла іковш) чи двох гідроциліндрів (рукоять). Рідинудоцих гидроцилиндрів (13, 15 і17) подають під тискомвід насосної установки 7. Запас робочоїрідини для гідросистемизнаходиться в баці 6.

Машиноюкеруютьшляхом переміщення золотників гідророзподільникив11. Сидіння 10 машиніста може бути повернуте на 180°. При одномуйого положенні машиніст керує трактором підчас пересування, а при іншому - роботоюекскаватора. Для зручності обслуговування паливний бак 4 винесений в передню частину трактора.

Заміну робочого обладнання машиніст виконуєнапротязі часузадопомогою кранувантажопід’ємністю не менше 0,25 т. При відсутності під’ємних засобів для перемонтажу необхідна участьдругого робітника.

Гідравлічні системи

В екскаваторі є дві гідравлічні системи з одним загальним баком 1 робочої рідини. Одна встановлена на тракторі, їївикористовують для приводу механізму поворота ікеруванняя виносними опорами івідвалом бульдозера. Іншазмонтована на екскаваторі для приводу робочого обладнання. Причому гідроциліндр 5 стріли може харчуватисяабо від кожної гідросистемиокремо, або для прискорення робочої операції сумарним потоком від обох гідросистем.

Гідросистема трактора складається з насосу 3 типу НШ-32Л, гідророзподільник 18, гідроциліндрів 13,15,16,17 і трубопроводів. Гідросистема екскаватора включає в себе насос 2 типу НШ-100-3, гідророзподільники 9 і 10, гідроциліндри5,7,8 і трубопроводи.

Робоча рідина, що надходить з баків до насосів 2 і 3, нагнітається в гідророзподільники 9, 10 і 18 і в залежностівід положення важелів керування або направляється в гідроциліндри механізмів, або через фільтр 20 на злив в бак.

Для запобігання механізмів екскаватора від перевантаження в гідророзподільниках встановлені клапани. До трубопроводів гідроциліндру 5 стріли під’єднаний розвантажувальний клапан 4 для запобігання відвигину штока гідроциліндра при виниканні реактивних тисків. При надмірному підвищеннітиску в зачиненій поршневій порожнині гідроциліндру 5 клапан 4 перепускаєрідину в штокову порожнину гідроциліндру, а надлишок рідини — в бак 1.

Гідророзподільники 10 і 18 з’єднані таким чином, що при роботі механізмів повороту колони і піднімання стріли (від гідроциліндрів 13 і 5) блокується робота гідроциліндру 15 бульдозера і гідроциліндрів 16 і 17 виносних опор. Дроссель 6, з’єднанийдо штокової порожнини гідроциліндру 5, забеспечує плавне опускання стріли.

Рис. 2.3. Схема механізму повороту:

1, 4 - клапани, 2, 3- гідроциліндриповороту, 5 -ланцюг, 6 — ланцюгова зірочка

Гідравлічна схема механізму повороту робочого обладнання разомз поворотною колоною окремо показана на Рис. 2.3. Зметою збільшеннякрутного моменту, розвиваємиммеханізмомповороту, робоча рідина подається під тиском в поршневу порожнину гідроциліндрів 2 і 3. Штокові порожнини також заповненірідиною із’єднані міжсобою. Якщо податирідину в поршневу порожнину одного з гідроциліндрів, то в його штоковій порожнині також виникнетиск, який передається в штокову порожнину другого гідроциліндру повороту. В результатіцього штоки прийдуть в рухразомзланцюгом 5 механізму повороту. Ланцюгова зірочка 6 почнеобертатисяразомз корпусом поворотної колониі закріпленим на ній робочим обладнанням. Втратирідини в штокових порожнинах компенсуються через зворотний клапан 4, з’єднаний з трубопроводами гідроциліндрів рукоятки.

Плавне автоматичне гальмування механізму повороту в середині ходуздійснюютьзадопомогою перепускного клапану 1.

Конструкція бака робочоїрідинипоказана наРис. 2.4.

Рис. 2.4. Бак робочої рідини навісного гідравлічного екскаватора:

1 - спускна пробка, 2 - стяжка, 3 - запірний вентиль, 4, 8 - гайки, 5, 15 - клапани, 6 - боковина бака,

7 - трубка, 9 - масломірна лінійка, 10 - фільтруючий елемент, 11 - горловина , 12 - фільтр грубого очищення, 13 - кришка горловини, 14 - корпус (склянка) фільтра, 16 - болт, 17 - сапун, 18 – кронштейн


Рис. 2.5. Насос НШ-100-3:

1, 5, 6, 9 - манжети, 2 - пластина, 3, 7 - обойми, 4 - платики, 8, 10, 11- кільця, 12 - втулка, 13, 14 - шестерні, 15 - кришка, 16 - корпус, 17 - болт

Насос НШ-100 (Рис. 2.4.) має конструктивні особливостіізбільшену об’ємну подачу впорівнянніз насосом НШ-32Л. Шестернійого поміщені в підшипниковій обоймі 7, виконаній в вигляді напівциліндра з чотирма підшипниковими гніздами. Зазор між шестернями і корпусом в радіальному напрямку регулюютьпіджимною обоймою 3, зпираючоюся на цапфи шестерен 13 і14.

Манжета 1 утворює камеру, в якій добавленням рідини обойма 3 притискається до зубів шестерен. Зазор між корпусом 16 і обоймою 3 перекриває пластина 2. Обойма 3 по мірі зносуїї опорних поверхонь компенсує радіальний зазор між своєю ущільнюючою поверхньою і зубами шестерен. По торцю шестерні ущільнені двома платиками 4. Зусилля притискання платиків створюється тиском рідини, яказнаходиться в камерах, обмежених манжетами 6. Для урівноваження вісівих зусиль, передаваємих через платики 4, в обоймі 3 розташовані обмежені манжетами 5 камери, в які такожнадходитьрідина під тиском.

Рис. 2.5. Трьохзолотниковийгідророзподільник екскаватора ЕО-2621В:

а - конструктивна схема, б - корпус в розрізі по двом золотникам;

1, 17 - кришки, 2 -гвинт, 3 - ковпачок, 4 - контргайка, 5, 10, 16 - пружини, 6 - стрижень,7 -кулька, 8 - гніздо, 9, 14 - корпуса, 11 - демпфер, 12 - порожнина, 13 - плунжер, 15 - золотники, 18 - пластина, 19 - канали

Витікання рідини по валу насоса перешкоджають манжети 9, які захищаються опорним 10 і стопорним 11 кільцями від механічних пошкоджень. Центруючавтулка 12 перешкоджає повороту шестерні 13 в зборіз обоймами і платиками під час роботи насоса. Кришку 15 до корпусу 16 насоса кріплять болтами 17. Між корпусом і кришкоюнасоса встановлено ущільнююче гумове кільце 8.

Від насосу до гідроциліндрів бульдозера і виносних опор робоча рідина подається через гідророзподільник трактора, а до інших гідроциліндрів — через трьохзолотникові гідророзподільники (Рис. 2.5.) з вбудованими запобіжними і перепускними клапанами.

В корпусі 14 трьохзолотникового гідророзподільника зібрані перепускний клапан (в який входять плунжер 13, демпфер 11 і пружина 10), а також запобіжний клапан, що складається з корпусу 9, гнізда 8, кулькаа 7, направлючого стрижня 6, пружини 5, регулюючого гвинта 2, контргайки 4 і ковпачка 3. Крім того, в ньомує багато різних порожнин, з’єднаних між собою каналами. В поєднанніз золотниками 15 і перепускним клапаномці порожниниі канали даютьможливість направляти поток робочоїрідининасоса в гідроциліндри робочого обладнання, а потім повертатиназадв бак. Золотники в нейтральне і робоче положення встановлюютьважелями упремління, з робочого в нейтральне вони обертаються під дією пружин 16. При нейтральному положенні золотників 2 (Рис. 2.6, а) поток робочоїрідинивід насосу, проходячи через гідророзподільник, направляється під невеликим тиском в бак. При цьому робоча (рідина, поступивша від насосу в нагнетельну порожнину 4, долає опір пружини 3 і переміщуєплунжеp 5 вгору, з’єднуючизливну порожнину 1 з нагнітаємою 4 (рухпорожнини на малюнку показано стрілками). Плунжер перепускного клапану переміщається вгору, так як тиск в порожнинінад ним завжди менше внаслідоквтрат в демпфереі 11 (див. рис. 2.5.), вбудованому в плунжер.

При переміщені золотника 2 (див. рис. 2.6, б) донизувідкриваються канали 7,з’єднуючі гідророзподільник з гідроциліндрами. Тиск на плунжер зверху ізнизу врівноважуються, і під дією пружинивін переміщується донизу, перекриваючизливну порожнину. Рідинавід насосу поступає в канал 6 (показується суцільними стрілками) і далі по трубопроводу— в відповідну порожнину гідроциліндру, а з іншоїйого порожнини витісняється через канал 7 гідророзподільника в бак.


Рис. 2.6. Схема роботи гідророзподільника екскаватора ЕО-2621В при нейтральному(а), нижньому (б) і верхньому (в) положенні золотників:

1, 4 – порожнини, 2 – золотники, 3- пружина, 5 – плунжер, 6,7 – канали

При переміщені золотника вгору(рис. 2.6,) в нагнітаюча порожнина 4 з’єднується з каналом 7, а канал 6 з’єднуєтьсязізливною порожниною 1. Таким чином поршень гідроциліндру переміщується в протилежну сторону. Вільні порожнини над золотниками 15 див. рис. 125, а) і в нижній кришці17 заповнені робочоюрідиною, проникаючою через зазори. Ці порожнинизв’язаніміж собою отворами в корпусі 14 ічерез дренажну трубку з’єднаніз таком, що виключаємимовільне переміщення золотників.

Запобіжний клапан вступає в роботу в випадку перевищення робочого тиску, на яке вінвідрегульований. Прицьомукулька 7 піднімається вгоруірідина з порожнини над перепуским клапаном зкидується над перепускним клапаном іде на злив. Тиск у порожнинізнижується, плунжер 13 переміщується вгоруівідчиняєгідролінію в бак. Перепускний клапан (Рис. 2.7, а) при підвищеннітиску в системі під тяжінням інерційних сил з’єднує порожнини гідроциліндрів механізмуповорота, чим досягається плавне гальмування повороту стріли. В залежностівід тиску в якому-небуть з гідроциліндрів механізму поворота спрацьовує (перепускає робочу рідину) іінша секція клапану. Під тиском рідиникулька 2 переміщається, через направляючий стержень 3пружину 5, обидві секції клапануз’єднуютьсяірідина перетікає з одного гідроциліндру повороту в інший. Перепускний клапан відрегульований на тиск 10 МПа.

Рис. 2.7. Перепускний (а) і розвантажувальний (б) клапани:

1- корпус, 2 -кулька, 3 - стрижень, 4 - пломба, 5 - пружина, 6 - ковпачок, 7 -гвинт, 8 - контргайка, 9 - гніздо, 10 -стакан, 11- шайба, 12 - штуцер


Розвантажувальний клапан (Рис. 2.7, б) складається з одної секції. В корпусі 1 клапана розміщенакулька 2, яка в зачиненому сстані клапана пвд дією пружини 5 перекриває отвір в гніздю9. Якщотиск в порожнині гідроциліндра, доякого підключений розвантажувальний клапан, перевищує 14 МПа, кулька, стискаючи пружину, відчиняє отвір в гніздіі пропускає робочу рідину на злив. При цьомутиск в порожнині гідроциліндру стабілізується.

Рис. 2.8. Гідроциліндр робочого обладнання:

1, 15 – кришки, 2 – підшипник, 3- труба, 4 – клапан, 5 – гайка, 6 – шплінт, 7, 11 – шайби, 8, 14 – манжети, 9 – поршень, 10, 13 – ущільнювання, 12 – упор, 16 – втулка, 17 – брудознімач, 18, 20 – штуцера, 19 - шток

По принципу дії всі гідроциліндри робочого обладнання подвійної дії і однакової конструкції. Гідроциліндр (Рис. 2.8.) складається з труби 3, на один кінецьякої навінчена передня кришка 15, а доіншого приварена задня кришка 1. Поверхня труби хромована і оброблена з високою ступінню точностіі чистоти. На штоці19 гайкою 5 закріплений поршень 9. Поршень ущільнений манжетами 8 і кільцем 10, а шток - манжетою14 ібрудознімачем 17, встановленим в кришці15. На кришках 1і5 закріпленівуглові штуцера 18для приєднаннядо них трубопроводів.Відвісівого переміщення манжети утримуються опорними шайбами. Передню кришку ущільнюють кільцем 13.

Для пом’якшення ударів в кінці ходу поршня служить демпфіруючий клапан 4, а при зворотному ході роль демпфера виконує упор 12. Шток і задню кришку з’єднуютьзіншими деталями через шарнирнісферичні підшипники 2.

Гідропроводи представляють собою безшовні стальні трубичи шланг високого тиску. В більшостівипадківїх з’єднують штуцерами, домагаючись необхідної герметичності установкою конічних чи кільцевих прокладок. До розподільника гідропроводи приєднуютьзадопомогою гвинтів і ущільнювачів кілець.

Рис. 2.9. Механізм повороту:

1 - зірочка, 2 - гайка, 3 -ланцюг, 4 - гідроциліндр, 5 - тяга, 6, 9 - роликопідшипники, 7 - стакан, 8 - прилив, 10 - палець,11, 16 - маслянки, 12 - пробка, 13, 15 - провушини, 14 - корпус


Механізм повороту (рис. 2.9) складається з поворотної колони, ланцюгової передачі і двох гідроциліндрів. Поворотний корпус 14 опирається на конічні роликопідшипники 6 і 9 іобертається відносно стакана 7 головки рамизадопомогоюланцюгової зірочки 1, яка приводиться в рухланцюгом 3 від гідроциліндрів. Обидва гідроциліндрипрацюють поперемінно. Якщо шток одного гідроциліндру втягується, то ланцюг, з’єднанийз тягою 5, повертає зірочку 1 і корпус, а інший гідроциліндр здійснює холостий хід.

В корпусізроблені провушини 15 ідля установки стрілиіїї гідроциліндрів, а також прилив 8 з пальцем 10 - дляфіксації механізму повороту в транспортному положенні. При роботі машини палець піднятийвгоруі своєю нижньою частиною впирається в обмежувачі повороту, які розташовані на раміекскаватора і служать для стопору колон в випаду обривуланцюга.

Для регулювання вісівого люфту колони опускають робочий орган на вантаж,відгибають стопорну шайбу, затягують гайку 2 івідпускаютьїї на 1/8 обороту, а потімзновуштопорять шайбою. Для демонтажу внутрішньої обойми підшипника 9 є отворив корпусі, зачинені пробками 12. Підшипники 9 і 6 змащують через масляниці 11 і 16.

Робоче обладнаннявстановлюють на поворотному корпусі колони. Ковш зворотної лопати (Рис. 2.10, а) закріплюють на нижній вилці рукоятки 4задопомогою вісі 7. Днище його фіксуюють нерухливим пальцем 9 задопомогою стопорної планки 8, входящої в зовнішню кільцеву проточку пальця. Шток гідроциліндру 5 закріплений пальцем на важелі днища ковша. Штоки гідроциліндрів 11 прикріпляютьсядо верхнього кронштейну рукоятки пальцем 3, фіксуючим гвинтом 2.

При переобладнанні на пряму лопату (Рис. 2.10., б) ковш 6 встановлюють зубами назовніі закріпляюють на нижній вилці рукоятки 4 допоміжними тягами 13. Штоки гідроциліндрів рукоятки кріплятьдо нижнього кронштейну 12 рукоятки, для чого використовують палець 3. Днище ковша шарнірно з’єднуютьз корпусом ковша на вісі 7. Пальці 9 стопорними шайбами закріплюють в видвинутому положенніі днище в корпусі не фіксуюють, так що воно вільно обертається при включенні гідроциліндру 5 ковша.

Гакову підвіску 15 (Рис. 2.10, в) кріплять на вилці рукоятки 4 віссю 7. Вільний кінець штоку гідроциліндра 5 приєднуютьдо рукоятки 4. Які при роботізворотною лопатою, штоки гідроциліндрів 11 закріплюють на верхньому кронштейні14 рукоятки.

Вантажний ковш 17 (Рис. 2.10, г), вили18 (Рис. 2.10, д) монтуюють на вісі 7 аналогічно прямій лопаті. Шток гідроциліндру 5 ковша кріплятьдо верхніх провушин 16 ковша (вил). Для підвищення робочих зусиль штоки гідроциліндрів 11 рукоятки приєднуютьдо нижніх кронштейнів12 рукоятки.

Рис. 2.10. Схема монтажу робочого обладнання:

а -зворотної лопати,

б - прямої лопати,

в -гакової підвіски,

г-вантажногоковша,

д - вил;

1 - стріла, 2 - гвинт, 3, 9 - пальби, 4 - рукоятка, 5, 11 - гідроциліндри ковша і рукояті, 6 - ковш, 7 - вісь, 8 - планка, 10 - днище ковша, 12, 14 - кронштейни, 13 - тяга, 15 - крюкова підвіска, 16 - верхні провушини ковша (вил), 17 - вантажний ковш, 18 – вили


Після кожної заміни перевіряють роботу робочого обладнання на холостому ходінапротязі 5 хв. До початкуперевірки необхідно впевнитись в тому, що стріла, механізм поворотуівідвал бульдозера не зафіксовані в транспортному положенні.

3. ЕКСКАВАТОРИ 3-Ї РОЗМІРНОЇ ГРУПИ

Гідравлічні повноповоротні екскаватори 3-ї розмірної групи випускають на пневмоколісному ходовому пристрої.

Поворотний ковш забезпечує хороші умови копання ґрунту і вивантаження його в відвал і транспортні засоби. Крім зворотної лопати екскаватори оснащують навантажувачем, грейфером, прямою лопатою і ковшами різної форми для спеціальних земляних робіт. Грейфером виконують вантажно-розвантажувальні роботи і розробляють виїмки, ями, котловани типу колодязів з відвісними стінками. За допомогою навантажувача ефективно і з високою продуктивністю роблять завантаження сипучих і кускових матеріалів, розробляють котловани і кар’єри, забезпечуючи одночасне планування площадки на рівні стоянки машини.

Екскаватор ЕО-3322Д (Рис. 3.1.) повноповоротний гідравлічний з пневмоколісним ходовим пристроєм - призначений для розробки грунтів I — IV категорій і завантаження сипучих матеріалів і попередньо розрихлюваних скальних і мерзлих грунтів з кусками розміром не більше 200 мм.

Рис. 3.1. Екскаватор ЕО-3322Д

Робоче обладнання і робочі органи

- зворотна лопата з двома типами стріл (складної і моноблочної), а також трьома ковшами 0,4, 0,5 - для розробки грунтів до IV категорії (ковш 0,4 м3 того ж призначення використовують при глубині копання до 5 м) і 0,63 м5 для роботи в грунтах I...III категорій;

- грейфер з ковшами 0,32 і 0,5 м ;

- навантажувачз ковшами 0,57 і 1 м ;

- профільний ковш 0,5 м2і плануючий відвал для меліоративних робіт;

- ковш 0,2 м2 для риття вузьких траншей;

- однозубий розрихлювач (замість ковша зворотної лопати) для взламування кірки мерзлих грунтів товщиною до 40 см і взкриття асфальтового покриття;

- гакова підвіска для підніманняі переміщення вантажів масою до 1,5 т;

- подовжена рукоять зворотної лопати для роботи на великих глубинах копання;

- гідромолот для розрихлення мерзлого грунту, дроблення каміння, взкриття асфальтових і бетонних покриттів.

Рис. 3.2. Розташування механізмів ізбірних одиниць на поворотній платформі:

1 - силова установка, 2 - пневмообладнання, 3 – паливний бак, 4 – механізм повороту, 5 – кабіна, 6 - пульт керування экскаватором, 7 – електрообладнання, 8 – гідроциліндри стріли, 9 - стріла, 10 - гідророзподільники, 11- бак робочої рідини, 12 - капот, 13 - противовіс

На поворотній платформі (Рис. 3.2.) встановлені силове і гідравлічне обладнання, система керування, механізм повороту, паливний бак, кабіна машиніста і противовіс. Кабіна машиніста обладнана вентиляцією, тепло-і шумоізоляцієюі пристосована для роботи в різнийчасрокуідоби. В кабіні розташовані м’яке сидіння, контрольно-вимірювальні приладиіважелікерування. Передбачені освітлення, сигналізація і чистка скла кабіни.

Рис. 3.3. Гідравлічна і кінематична схема механізмів ходу і повороту екскаватора ЕО-3322Д:

1 - дизель, 2 - блоки гідророзподільника, 3, 4 - клапанні блоки, 5, 15 - гідромотори, 6 - обігаюча шестерня, 7 - зубчатий венець, 8, 9, 12 – перша- третя передачі механізму ходу, 10 - гальмо механізму ходу, 11, 14 - передній і задній мости, 13 - зубчата муфта, 16 - центральний коллектор, 17 - подвійний насос, 18 - бак робочої рідини

Гідравлічний привод. Дизель (Рис. 3.3.) приводить в дію насос 17 з двома гойдаючими секціями, подаючий робочую рідину під тиском до гідроциліндрів робочого обладнання і низькомоментним гідромоторам 5 і 15 механізмів повороту і ходу. Робочими операціями екскаваторів керують переміщенням відповідних золотників двох блоків гідророзподільників. В гідросистемі передбачені клапанні блоки 3 і 4, які служать для плавного пуску і зупинки механізмів і їх оберігання від надмірних навантажень.

Гідромотор 5 механізму повороту передаєобертання через двохступінчастий редуктор обігаючої шестерні 6, яка знаходиться в постійному зачепленніз зубчастим вінцем 7.

Гідромотор 15 через двохшвидкісну коробку передаєрух передньому 11 і задньому 14 мостам ходового обладнання. Першучи другушвидкості ходу вмикаютьзадопомогою зубчастою муфти 13. Механізм ходу обладнаний стояночним гальмом 10.

Робоча рідина подається до гідромотору 15 іназадвідводиться в бак через центральний колектор 16. Необхідна кількість робочоїрідини для системи гідроприводу заливають в бак 18.

Основні конструктивні особливості гідравлічної системи екскаватора ЕО-3322Д: застосування моноблочних гідророзподільникив і сервокерування золотниками. Завдякицьому всімаопераціями робочого циклукерують задопомогою двох рукояток, розташованих по обидві сторонивід рульового колеса в зоні дії рук машиніста. Конструкція дозволяє переміщувати рукоятки не тільки вперед-назад і праворуч-ліворуч, алеiв будь-якомуіншому напрямку. При переміщенніважеля по діагоналі одночасно вмикаються два золотника гідророзподільниківі два робочих рухив цикліпоєднуються в часі.

Для забезпечення безпеки в випадку раптової зупинки дизеля в системі керування встановлений акумуляторний блок, запас робочої рідини під тиском в якому дозволяє зробити декілька вмикань золотників керування, щоб, переміщуючи робоче обладнання, опустити ковш на грунт.

Привод механізму повороту (рис. 3.4.) здійсненийвід низькомоментного гідромотора 8, який разомз двохступінчастимшестерінчастим редуктором складаєєдиний агрегат. Вал 9 гідромотора з’єднаний муфтою 7 з первинним валом-шестернею 6 редуктора. На проміжному валу-шестерні 4 задопомогою шлиців жорстко закріплена шестерня 5. Двіциліндричнішестерні3 і1 такожзадопомогою шлиців з’єднаніз поворотним валом 2.

Рис. 3.4. Механізм повороту екскаватора ЕО-3322Д:

1, 3, 5 – шестерні, 2 – поворотний вал, 4, 6 – вали-шестерні, 7 – муфта, 8 – гідромотор, 9 – вал гідромотора, 10 – масломірна лінійка, 11 – корпус, 12 – маслянка, 13 – шайба

Відвісівого переміщення шестерню 1 утримує шайба 13, закріплена болтами.

Робочу рідину підводять через штуцера на верхній частині гідромотора. Подача рідини під тиском через тойчи інший штуцер призводитьдоколивання валу гідромотора івідповідно всієї поворотної частини машини в ту чи іншу сторону. При установці золотника гідророзподільника в нейтральне положення порожнини гідромотору запертиі механізм поворотузнаходиться в загальмованому положенні.

В випадку необхідності механізм повороту може бути демонтованийєдиним блоком.

Рис. 3.5. Ходовийпристрійекскаватора ЕО-3322Д:

1, 5 - задній і передній мости, 2 - центральний колектор,3 - трубопроводи, 4 - гідромотор, 6 - рама, 7 -водило, 8 - механізм вмикання переднього моста, 9 - коробка передач,10 - зубчаста муфта, 11 - проміжний вал, 12 – виносна опора, 13 – роликове опорно-поворотне коло


Ходовийпристрій(Рис. 3.5.) складається зізварної рами 6 нижньоговізка, спираючої на два ведучих моста 1 і 5.

Рама нижньоговізка має виносні опори 12, встановлені на поперечній балці. До рами жорстко прикріплена коробка 9 передач, яка приводиться в обертання низькомоментним гідромотором 4. На верхній порожнині рами закріплені роликове опорно-поворотне коло 13і центральний колектор 2.

Вихідний вал коробки передач одним кінцем через муфту вмикання переднього моста і зубчасту муфту з’єднаний з переднім мостом 5, другим кінцем через зубчасті муфти і проміжний вал — з заднім мостом 1. Праворуч на картері переднього моста розташований гідроциліндр керування поворотом передніх коліс, зв’язаний тягами іважелями зі ступицею правого колеса. Праве колесо зв’язано з лівим поперечною рульовою тягою. В передній частинівізкавстановлено водило 7, використовуване при буксировціекскаватора тягачем.


Перелік використаної літератури

1. Беркман И.Л., Раннев А.В., Рейш А.К. Одноковшовые строительные экскаваторы: Учеб. для сред. ПТУ — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1986. — 272 с: ил. — (Профтехобразование) 75 к.

2. Полянський С.К. Будівельно-дорожні та вантажопідіймальні машини. – К.: Техніка, 2001. – 624с.

3. Пусенкова И.С. Экскаватор одноковшовый с ковшом 0.25м3 на тракторе «Белорусь» ЮМЗ-6АЛ/АМ гидравлический ЭО-2621А. Издательство «Реклама». Киев-103 ., 55 с.

4. http://maxi-exkavator.ru


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
136328
рейтинг
icon
5814
работ сдано
icon
2631
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
134459
рейтинг
icon
3014
работ сдано
icon
1323
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
88378
рейтинг
icon
1981
работ сдано
icon
1250
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
50 038 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
СГУПС
Спасибо Вам за проделанный труд, реферат написан отлично, буду рада поработать снова
star star star star star
СпбЮА
Великолепно выполненная работа! С использованием современных источников и юридических терм...
star star star star star
ИГХТУ
Все выполнено быстро и грамотно,давно работаю с исполнителем,ни разу не подводила,и делала...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Разработка ar-ресурса по информатике для школьников arloopa

Курсовая, Информатика и программирование

Срок сдачи к 17 мар.

только что

На профиле проведите границы фаций, подурочищ, урочищ

Другое, ландшафтоведение

Срок сдачи к 23 февр.

2 минуты назад

Я также пришлю готовый образец, чтобы вы могли лучше понять

Отчет по практике, Механика

Срок сдачи к 26 февр.

3 минуты назад

Виды устных форм договора, существующих в коммерческой деятельности

Реферат, Организация договорной работы

Срок сдачи к 2 мар.

6 минут назад

решение типовой задачи.

Онлайн-помощь, Высшая математика, физика, сопромат, прикладная теория колебаний

Срок сдачи к 26 февр.

7 минут назад

Практическая работа по дисциплине «архитектура эвм и вычислительных систем»

Другое, «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем», машиностроение, автоматика

Срок сдачи к 29 февр.

8 минут назад

Нужно решить , желательно с объяснением

Контрольная, Математика и основы экономики

Срок сдачи к 27 февр.

10 минут назад

Выполнение ккр по теме "стороны и третьи лица в гражданском процессе"

Контрольная, гражданский процесс

Срок сдачи к 3 мар.

11 минут назад

План-конспект

Другое, Педагогика

Срок сдачи к 26 февр.

11 минут назад

Полное решение по Вероятнлсть и Статистике

Другое, Вероятность и Статистика

Срок сдачи к 5 мар.

11 минут назад

Контрольная работа по основам тгв

Контрольная, теплогазоснабжение и вентиляция

Срок сдачи к 29 февр.

11 минут назад

Разработка структурной схемы расчета показателей надежности ИС

Курсовая, Информационные технологии

Срок сдачи к 9 мар.

11 минут назад
11 минут назад

решение задач

Решение задач, производственная санитария, физика, механика

Срок сдачи к 28 февр.

11 минут назад

В ходе предварительного следствия по уголовному делу № 432

Другое, правоохранительня деятельность

Срок сдачи к 23 февр.

11 минут назад

решить 2 задачи

Решение задач, металлические конструкции

Срок сдачи к 26 февр.

11 минут назад

Отредактировать готовый текст проекта

Курсовая, Индивидуальный проект, лингвистика

Срок сдачи к 28 февр.

11 минут назад

«Как Samsung стал мировым брендом»

Курсовая, реклама и PR

Срок сдачи к 31 мар.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно