Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Розрахунок механічної вентиляції для виробничих приміщень

Тип Реферат
Предмет Безопасность жизнедеятельности
Просмотров
406
Размер файла
105 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Розрахунок механічної вентиляції для виробничих приміщень

РОЗРАХУНОК МЕХАНІЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

Вентиляція призначена підтримувати у виробничих приміщеннях повітряне середовище, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Підтримування в приміщенні нормальних санітарно-гігієнічних умов здійснюється шляхом видалення з приміщення забрудненого або дуже нагрітого повітря і заміни його чистим із зовнішньої атмосфери.

Механічна вентиляція може бути загальнообмінною і місцевою.

Загальнообмінною вентиляцією називають таку, яка своєю дією змінює все повітря в приміщенні. Місцева вентиляція призначена для видалення шкідливого повітря безпосередньо з місця його утворення. За родом дії вентиляція поділяється на витяжну, припливну та припливно-витяжну.

При загальнообмінній вентиляції відношення об’єму засмоктуваного або видаленого вентилятором повітря протягом однієї години до об’єму приміщення називається кратністю повітрообміну. Знаючи встановлену для даного виробництва кратність повітрообміну, можна розрахувати необхідну продуктивність вентилятора. Обчислення ведуть за формулою:

,

де L – годинна продуктивність вентилятора, м3/год;

k – кратність повітрообміну (табл. 1);

V – об’єм приміщення, м3.

Таблиця 1. Значення k для різних приміщень сільськогосподарських ремонтних майстерень

Призначення приміщенняkПризначення приміщенняk
Верстатне відділення2–3Відділення випробуваннядвигунів2–3
Моторно-ремонтне відділення2–5Мийне відділення2–3
Мідярно-заливальне відділення3–4Столярні майстерні2
Зварювальневідділення4–6Адміністративно-кон-торські приміщення1,5
Кузня4–6Зали засідань3
Відділення ремонту паливноїапаратури1,5–2Курильні кімнати10

Якщо вентиляція призначена для видалення з приміщення пилу, її продуктивність розраховують за формулою

,

де P – кількість пилу, що виділяється в приміщенні, мг/год;

– допустима кількість пилу в приміщенні, мг/м3 (табл. 2);

– вміст пилу в засмоктуваному чистому повітрі, мг/м3.

Таблиця 2. Гранично допустима концентрація пилу в повітрі робочої зони виробничих приміщень

РечовинаГраничнодопустима концентрація пилу, мг/м3
12
Пил вугільний, що містить від 2 до 10 % вільної SiO24
Пил вугільний, що не містить вільної SiO2 не менше 2 %10
Пил рослинного і тваринного походження (борошневий, зерновий, деревинний та ін.), що містить до 10 % вільної SiO24
Те ж, що містить 10 % і більше вільної SiO22
Пил штучних абразивів (корунд і карборунд)5
Гексахлоран (пара і аерозоль)0,1
Метафос (пара, аерозоль)0,1
Альдрін (пара, аерозоль)0,01
Тіофос0,05
Меркуран (пара, аерозоль)0,005

Формулу (2) можна застосовувати для розрахунку продуктивності вентилятора, що призначений для видалення з приміщення шкідливих газів. У такому разі літерні позначення відповідають таким величинам:

Р – кількість газів, що виділяються в приміщенні, м3/год;

Р1 – допустимий вміст шкідливих газів у повітрі

приміщення, мг/м3 (табл. 3 );

Р0 – вміст цих же газів у зовнішньому повітрі, мг/м3.

Таблиця 3. Гранично допустима концентрація шкідливих газів і парів в повітрі робочої зони виробничих приміщень

Найменування речовинВеличина гранично допустимої концентрації, мг/м3
12
Аміак20
Ацетон200
Бензин паливний (у перерахунку на С)100
Бензин розчинний (у перерахунку на С)300
Бензол5
Гас (у перерахунку на С)300
Егілендіамін2
Метилацетат100
Оксиду вуглецю20
Сірчана кислота1
Сірководень10
Скипідар300
Соляна кислота5
Хлор1

У деяких виробничих приміщеннях виділяється окис вуглецю (СО), який може бути причиною отруєння людей. Окис вуглецю – безбарвний газ, не має запаху і тому наявність його своєчасно виявити неможливо. У табл. 4.наведено симптоми отруєння оксидом вуглецю.

Таблиця 4. Симптоми отруєння окисом вуглецю за концентрації 135 мг/л

Час перебування під дією газу, хвСимптоми отруєння
30Головний біль, підсилене серцебиття
90Легка нудота, задишка, розлад зору й слуху
120Те ж, і деякий розлад свідомості
Понад 120Збільшення розладу свідомості, втрата її, глибоке ураження дихальних шляхів

У виробничих приміщеннях із великим виділенням тепла й вологи вентиляцію влаштовують для підтримки в приміщенні нормальної температури або нормальної вологості. У табл. 5 наведено норми температури, вологості та допустимої швидкості переміщення повітря.

Продуктивність вентилятора, призначеного для підтримки в приміщенні нормальної температури повітря, розраховують за формулою

,

де – надлишок кількості тепла, що поступає у приміщення (визначається теплотехнічним розрахунком), ккал/год;

с – середня питома теплоємність повітря; для практичних розрахунків вагову теплоємність повітря приймають рівною 0,24 ккал/кг . градус;

– температура повітря, що допускається у приміщенні, оС;

– температура зовнішнього повітря, що поступає у приміщення, оС;

– об’ємна вага повітря за температури приміщення, кг/м3 (табл. 1).

У деяких виробничих приміщеннях виділяється велика кількість водяної пари, в результаті чого підвищується вологість повітря. Шляхом відсмоктування з приміщення повітря вентилятором можна підтримувати вологість в межах норми.

Стан повітря характеризується абсолютною і відносною вологістю.

Абсолютна вологість показує, яка кількість водяної пари у грамах міститься в 1 м3 повітря при заданій температурі (табл. 5).

Таблиця 5. Вміст водяної пари в повітрі за нормального атмосферного тиску, г/м3

Температура,оСВідносна вологість, %
80757065605550454035
13,33,12,92,62,42,22,01,81,61,4
54,24,03,73,43,22,92,62,42,11,9
106,05,65,24,94,54,13,83,43,02,6
116,46,05,65,34,44,44,03,63,22,8
126,96,56,05,65,24,64,33,93,43,0
137,46,96,56,05,55,14,64,13,73,2
147,87,46,96,45,95,44,94,43,93,4
158,47,97,46,96,35,85,24,74,23,7
169,08,47,87,36,76,25,65,04,53,8
179,58,98,37,77,26,55,95,34,84,2
1810,29,58,98,37,67,06,45,75,14,4
1910,810,28,58,78,27,46,76,15,44,7
2011,510,810,19,48,77,97,26,55,85,0
2112,311,510,710,09,28,47,66,96,15,4
2213,012,311,410,69,88,98,27,46,55,7
2313,813,012,211,310,48,58,67,86,96,0
2414,813,812,912,011,010,29,28,37,46,4
2515,614,613,712,711,710,89,78,87,86,8

Відносна вологість В – це відсоткове відношення фактичного вмісту в повітрі пари води до максимально можливого вмісту пари за тієї ж температури:

,

де А – кількість пари, що міститься в повітріприміщення, г/м3;

В0 – максимально можлива насиченість повітря парою

води при за тієї ж температури, г/м3.

Розрахунок повітрообміну при вентиляції, призначеній для зниження в приміщенні вологості, виконують за формулою:

,

де m – кількість джерел утворення водяної пари;

q – кількість водяної пари, що виділяється кожним джерелом, г/год;

– вміст пари в повітрі приміщення за нормованої відносної вологості цього повітря , що відповідає температурі приміщення , г/м3 (табл. 4);

–вміст пари води в зовнішньому повітрі за відносної вологості цього повітря при його температурі, г/м3.

Інколи в приміщенні замість абсолютної вологості легше визначити відносну вологість. У цих випадках розрахунок продуктивності вентилятора можна робити за цією вологістю. Виразимо абсолютну вологість через відносну. За формулою знаходимо, що

де , – максимально можлива кількість пари води

відповідно в середині приміщення за ,

та в зовнішньому повітрі за , (табл. 3.4), г.

Продуктивність вентилятора за відносною вологістю обчислюють за формулою:

Приклад 1.

Визначити необхідну продуктивність вентилятора у відділенні ремонту паливної апаратури радгоспу. Площа приміщення 49 м2, висота 4 м. Кратність повітрообміну для мідярного відділення дорівнює 2.

Розв'язок.

Продуктивність вентилятора становитиме:

м3/год.

Приклад 2.

У розмелювальному відділенні кормоцеху виділяється за годину 16 г борошневого пилу. Розрахувати продуктивність вентилятора, необхідну для видалення лишків пилу.

Розв'язок.

Відповідно до табл. 4.2, допустима концентрація борошневого пилу, що містить до 10 % вільної SiO2, дорівнює 4 мг/м3.

У зовнішньому повітрі, що надходить до приміщення, зовсім немає борошневого пилу (Р0 = 0).

Підставляючи ці дані у формулу (27), одержимо, що

м3/год.

Приклад 3.

У гаражі радгоспу площею 750 м2, висотою приміщення 6 м розміщено 30 автомашин (ГАЗ-51 та ЗІЛ-130).

Вранці в приміщенні гаража одночасно заводяться 5 двигунів автомобілів. Середня тривалість роботи двигунів до виїзду з гаража – 3 хв.

Потрібно визначити концентрацію окису вуглецю в приміщенні гаража і знайти необхідну продуктивність вентилятора для видалення зайвого окису вуглецю.

Розв'язок.

Окис вуглецю в кількості 5 % міститься в продуктах згоряння, що утворюються в процесі спалювання бензину у двигуні.

Підрахуємо вагову кількість продуктів згоряння бензину при роботі двигуна без навантаження. Для такого розрахунку можна допустити, що двигун розвиває потужність не більше 0,15 нормальної, яка дорівнює 0,515 кВт. Питома витрата бензину становить 310 г/кВт . год.

Знайдемо загальну витрату пального G1 всіма п’ятьма двигунами за 3 хв. роботи:

Вага продуктів згоряння G2, що утворюються при спалюванні бензину, дорівнює 15,9 г на 1 кг бензину, тобто

г.

За умовою задачі вага окису вуглецю G3 становить 5 % від ваги продуктів згоряння, тобто

г.

Концентрація окису вуглецю в приміщенні гаража (Рф) становить

мг/м3.

Знайдемо необхідну кратність повітрообміну:

.

Якщо уявити, що протягом години інші двигуни заводитись не будуть, то продуктивність вентилятора може бути знайдена за формулою (26)

м3/год.

Приклад 4.

У цеху ремонту паливної апаратури для виробничої мети застосовують бензин. Щогодинно випаровується 360 г цього бензину.

Обчислити продуктивність вентилятора, необхідну для доведення концентрації парів бензину в приміщенні до допустимої.

Розв'язок.

Застосовуючи раніше наведену формулу і вважаючи, що Р0 = 0, Р1 = 0,3 г/м3, одержимо, що

м3/год.

Приклад 5.

У ливарному цеху авторемонтного заводу при розливанні рідкого чавуну за 1 годину виділяється 80 г окису вуглецю. Розміри цеху 12 8 6 м.

Обчислити продуктивність вентиляторів, необхідну для підтримки в цеху атмосфери з нормальною концентрацією окису вуглецю.

Розв'язок.

За відсутності вентиляції концентрація окису вуглецю у цеху становитиме

мг/м3.

У відповідності до санітарно-гігієнічних норм гранично допустима концентрація окису вуглецю в ливарних цехах 20 мг/м3.

Виходячи з цього, визначимо необхідну кратність повітрообміну

.

Мінімальна продуктивність вентилятора


м3/год.

Приклад 6.

У термічному цеху авторемонтного підприємства заводу встановлені три електропечі типу ПН-15Г. Кожна піч виділяє в атмосферу цеху 4500 кал/год.

Обчислити продуктивність вентилятора для зниження температури в цеху, якщо температура зовнішнього повітря дорівнює 16 оС, тиск 750 мм рт. ст., = 22 оС.

Розв'язок.

На підставі формули (28) і даних табл. 3.1 знайдемо, що

м3/год

Приклад 7.

У мийному відділенні ремонтного заводу встановлено дві ванни для виварювання забруднених деталей. З ванн щогодинно випаровується 20 кг води. Температура приміщення +25 оС. Температура зовнішнього повітря +15 оС. Допустима норма відносної вологості ; , тиск 750 мм рт. ст.

Потрібно розрахувати продуктивність вентилятора для видалення зайвої пари води.

Розв'язок.

Застосовуючи формулу (33) знайдемо:

м3/год.

Розв’яжемо цю задачу за формулою (30), користуючись табл. 4.6.

м3/год.

Приклад 8.

Знайти продуктивність вентилятора для видалення лишків вологи з корівника, в якому розміщена худоба:

корови лактуючі масою 300 кг – 80 гол.;

400 кг – 40 гол.;

600 кг – 40 гол.

Внутрішня температура корівника +10 оС, зовнішня – мінус 5 оС, тиск 755 мм рт. ст.,

Розв'язок.

За даними табл. 3.2 знаходимо кількість водяної пари, що виділяється худобою:

Маса 300 кг – кг/год;

400 кг – кг/год;

600 кг – кг/год.

кг/год.

У корівнику відносна вологість повинна бути не більше 85 %. Приймемо відносну вологість зовнішнього повітря 40 %. За даними табл. 3.4 знайдемо максимальний вміст водяної пари за температури +10 оС і мінус 5 оС.

Підставимо одержані дані у формулу (33).

м3/год.

Контрольні запитання

1. Призначення і види вентиляції.

2. Що називається кратністю повітрообміну ?

3. Як обчислити продуктивність вентилятора за коефіцієнтом кратності повітрообміну?


Самостійна робота

1. Обчислити продуктивність вентилятора для зниження у приміщенні температури.

2. Обчислити продуктивність вентилятора для зменшення у приміщенні вологості повітря.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
145460
рейтинг
icon
3086
работ сдано
icon
1335
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
142040
рейтинг
icon
5871
работ сдано
icon
2651
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
94768
рейтинг
icon
2025
работ сдано
icon
1268
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
53 538 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
ИрНИТУ
Спасибо за реферат.Но хотелось бы посоветовать Вам выполнять оформление правильно. Вы ег...
star star star star star
ИМ.ВИТТЕ
Спасибо Алексей, за быструю и качественную работу! Обязательно буду обращаться еще! Всем р...
star star star star star
ДВГУПС
Отличный исполнитель!!! Рекомендую!!! Работа без замечаний!!! Преподаватель принял к защит...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

создайте модель данных в веб-приложении Django и примените изменения в...

Решение задач, Средства програмной разработки

Срок сдачи к 17 июня

только что

реферат в соответствии с требованиями

Реферат, история государства и права России

Срок сдачи к 28 июня

1 минуту назад
1 минуту назад

чертеж компас а3

Чертеж, Инженерная графика

Срок сдачи к 18 июня

1 минуту назад

написать научную статью

Статья, Уголовная политика

Срок сдачи к 17 июля

1 минуту назад
3 минуты назад

Требований нет.

Курсовая, Технологические процессы технического обслуживания ремонта автомобилей

Срок сдачи к 30 июня

3 минуты назад

Сделать презентацию на по английскому

Презентация, Английский язык

Срок сдачи к 19 июня

4 минуты назад

Решить 6 задач по 4 варианта

Лабораторная, строительные машины

Срок сдачи к 20 июня

4 минуты назад

Произвести расчет и построить блок схему в Java.

Контрольная, Информатика в приложении к отрасли

Срок сдачи к 19 июня

5 минут назад

Сделать чертежи в Компас 3D.

Чертеж, Основы компьютерного инжиниринга.

Срок сдачи к 19 июня

5 минут назад

Ответить на несколько вопросов

Ответы на билеты, История

Срок сдачи к 19 июня

5 минут назад

Помощь на экзамене

Онлайн-помощь, Математика

Срок сдачи к 17 июня

6 минут назад
7 минут назад

Написать доклад по плану для защиты ВКР

Доклад, Юриспруденция

Срок сдачи к 18 июня

7 минут назад
7 минут назад

Необходимо написать приговор судебного заседания

Другое, Юриспруденция

Срок сдачи к 27 июня

8 минут назад

расчетно-графическую работу вариант 8

Контрольная, Теоретическая и прикладная механика, механика

Срок сдачи к 18 июня

8 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно