Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Кинематика, динамика статика. Задачи

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
648
Размер файла
432 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Кинематика, динамика статика. Задачи

вправа 14.

1)Тіло масою 2 кг тягнуть гладенькою горизонтальною поверхнею за допомогою пружини, яка лежить горизонтально і під час руху видовжилась на 1 см. Жорсткість пружини 100 Н/м. З яким прискоренням рухається тіло ?
Дано:

m =2 кг

k =100 Н/м

l = 1см=0,01 м

Знайти: a

Рішення: На тіло діють наступні сили

- сила натяжіння пружини F1

- сила тяжіння F2

- сила тертя (=0, тому що поверхня гладенька за умови задачі, тобто коефіцієнт тертя дорівнює 0)

За законом Гука сила натяжіння пружини F1 = ∆l ∙ k.

За другим законом Ньютона в проекції на горизонтальну вісь F1 = mа

mа = ∆l ∙ k а = ∆l ∙ k/m = 0,01∙м∙100∙Н∙м-1/2∙кг = 0,5∙Н/кг=0,5м/с2

Відповідь: тіло рухається з прискоренням 0,5м/с2.


2)Автомобіль масою 1000кг підчас гальмування зупиняється за 5 с під дією постійної сили, проходячи при цьому відстань 25 м. З яким прискоренням рухається автомобіль ? Яка початкова швидкість автомобіля ? Чому дорівнює сила тертя ?
Дано

m=1000∙кг

t=5∙с

s=25∙м

v1=0∙м/с

a=?

v0=?

F=?

Рішення

При рівноприскореному русі маємо систему рівнянь:

v1= v0+a∙t

s=v0∙t+a∙t2/2

0= v0+a∙5 ↔ v0 =-a∙5 v0 =-(-2)∙5 = 10∙м/с

25= v0∙5+a∙52/2 ↔ 25= -a∙5∙5+a∙52/2 ↔ 1=-a+а/2 ↔ а=-2∙м/с2

За другим законом Ньютона сила F = mа = 1000∙кг∙-2∙м/с2=-2000∙Н

Відповідь: автомобіль рухається з прискоренням -2∙м/с2, початкова швидкість автомобіля 10∙м/с, сила тертя дорівнює -2000∙Н.


5)Під дією сталої сили 40 Н тіло рухається прямолінійно так, що залежність координати від часу описується рівнянням x= 5 + 2t - t*t( t в квадраті)(м).
З яким прискоренням рухається тіло ? Яка маса рухомого тіла ? Яку швидкість має тіло через 3 с після початку руху ?

Дано

F=-40 Н

x=5+2t-t2
t1=3c

a=?

m=?

v1=?

Рішення

За другим законом Ньютона прискорення а = F / m, а сила тіла стала за умови задачі (маса також) тому ріло рухається рівноприскорено. Рівняння рівноприскореного руху мають наступний загальний вигляд:

v1= v0+a∙t

s1= s0 + v0∙t+a∙t2/2

Тому s1 = x тотожно для всіх t:

s0 + v0∙t+a∙t2/2 ≡ 5+2t-t2→ s0=5м, v0=2м/с, a/2=-1 → a=-2 м/с2

За другим законом Ньютона m = F / а = -40/(-2)=20кг

v1= v0+a∙t1 = 2-2∙3 = 2-6 = -4 м/с.

Відповідь: тіло рухається з прискоренням -2 м/с2, маса рухомого тіла 20кг, через 3с після початку руху тіло має швидкість -4 м/с.


6)Яку швидкість повинен мати автомобіль, щоб проїхати по опуклому мосту за радіусом кривини 40 м, спричинивши мінімальнудію на нього ?

Дано R=40 м.
Рішення

Прискорення тіла, яке рівномірно рухається по колу дорівнює:

а=v2/R

У верхній частині моста сила тяжіння повинна дорівнювати центробіжній силі:

mg=ma=m∙v2/R ↔ gR=v2

Відповідь: автомобіль повинен мати швидкість приблизно рівну 20м/с = 72км/ч.


7)Тіло починає зісковзувати з вершини сферичної поверхні, радіус якої становить 5 м, зі швидкістю 5 м/с. З яким кутом відхилення від вершини воно відірвться від поверхні ?
Рішення: Умова відриву: центробіжна сила F2 = F1 проекції сили тяжіння F на радіус-вектор (див. малюнок):

F2 = ma = m∙(v12/R)

F1 = mg cos α

F2 = F1

mg cos α = m∙(v12/R) ↔ v12 =Rg cos α

Додаткова умова: збереження повної енергії системою: зростання кінетичної енергії тіла дорівнює зменшенню його потенційної енергії:

Е10=∆H∙m∙g ↔ mv12/2-mv02/2 = (R-R cos α)mg ↔ v12-v02=2g(R-R cos α)

Підставляємо в останнє рівняння вираз для v12 отриманий вище і знаходимо cos α:

Rg(cos α) -v02 = 2g(R-R cos α) ↔ cos α= (v02 + 2gR)/(3gR) = 2/3 + v02/(3gR) ≈ 2/3 + 52/(3∙10∙5) = 2/3+1/6= =5/6

Отже cos α5/6. За таблицею значень косинусів знаходимо кут, який відповідає цьому значення косинуса α ≈ acos(5/6)=34°

Відповідь: тіло відірветься від поверхні з кутом відхилення від вершини приблизно 34°.

вправа 15.

1)До кінців стержня завдовжки 80 см і масою 10 кг підвісили тягарі, маси яких дорівнюють 1кг і 10 кг. У якій точці потрібно підвісити стержень, щоб вінперебував у рівновазі в горизонтальному положенні ?

Нехай точка підвісу знаходиться на відстані х від ваги у 1кг. Тоді довжина плеча ваги у 10кг дорівнюватиме (0,8-х). А плече сили тяжіння на центр мас стержня дорівнюватиме (0,4-х).

Сума моментів повинна дорівнювати нулю:

х∙1= (0,4-х)∙10+(0,8-х)∙10

х= 4-10х+8-10х=12-20х

21х=12

х=12/21=4/7≈0,57м=57см

Відповідь: стержень потрібно підвісити на відстані 57см від кінця з тягарем масою 1кг.


2) Балка вагою 1400 Н підвішена на двох канатах. Яка сила натягу цих канатів, якщо відстань від центра мас балки до точок підвісу 3м і 1м відповідно ?

Вот эта же задача, но в нормальной формулировке:

Однородная балка массой m = 140 кг и длиной l подвешена на двух вертикальных канатах. Первый канат прикреплен на расстоянии l1 = 1,0 м от центра балки, а второй – на расстоянии l2 = 3,0 м. Модуль силы F натяжения первого каната равен:

Перша умова рівноваги: сума всих сил дорівнює нулю: Т12+(-1400)=0

Друга умова рівноваги: сума моментів дорівнює нулю: Т1 l1+(- Т2 l2)=0 ↔ Т1 1=3 Т2

Підставляємо вираз для Т1 у перше рівняння:

3 Т22=1400

4 Т2=1400

Т2=350 Н

Т1 =3 Т2=3 350=1050 Н

Відповідь: сила натягу канату на відстані 3м від центра балки (Т2) дорівнює 350Н, сила натягу другого канату дорівнює 1050Н.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
145460
рейтинг
icon
3086
работ сдано
icon
1335
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
142040
рейтинг
icon
5871
работ сдано
icon
2651
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
94768
рейтинг
icon
2025
работ сдано
icon
1268
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
53 538 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
ИрНИТУ
Спасибо за реферат.Но хотелось бы посоветовать Вам выполнять оформление правильно. Вы ег...
star star star star star
ИМ.ВИТТЕ
Спасибо Алексей, за быструю и качественную работу! Обязательно буду обращаться еще! Всем р...
star star star star star
ДВГУПС
Отличный исполнитель!!! Рекомендую!!! Работа без замечаний!!! Преподаватель принял к защит...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

создайте модель данных в веб-приложении Django и примените изменения в...

Решение задач, Средства програмной разработки

Срок сдачи к 17 июня

только что

реферат в соответствии с требованиями

Реферат, история государства и права России

Срок сдачи к 28 июня

1 минуту назад
1 минуту назад

чертеж компас а3

Чертеж, Инженерная графика

Срок сдачи к 18 июня

1 минуту назад

написать научную статью

Статья, Уголовная политика

Срок сдачи к 17 июля

1 минуту назад
3 минуты назад

Требований нет.

Курсовая, Технологические процессы технического обслуживания ремонта автомобилей

Срок сдачи к 30 июня

3 минуты назад

Сделать презентацию на по английскому

Презентация, Английский язык

Срок сдачи к 19 июня

4 минуты назад

Решить 6 задач по 4 варианта

Лабораторная, строительные машины

Срок сдачи к 20 июня

4 минуты назад

Произвести расчет и построить блок схему в Java.

Контрольная, Информатика в приложении к отрасли

Срок сдачи к 19 июня

5 минут назад

Сделать чертежи в Компас 3D.

Чертеж, Основы компьютерного инжиниринга.

Срок сдачи к 19 июня

5 минут назад

Ответить на несколько вопросов

Ответы на билеты, История

Срок сдачи к 19 июня

5 минут назад

Помощь на экзамене

Онлайн-помощь, Математика

Срок сдачи к 17 июня

6 минут назад
7 минут назад

Написать доклад по плану для защиты ВКР

Доклад, Юриспруденция

Срок сдачи к 18 июня

7 минут назад
7 минут назад

Необходимо написать приговор судебного заседания

Другое, Юриспруденция

Срок сдачи к 27 июня

8 минут назад

расчетно-графическую работу вариант 8

Контрольная, Теоретическая и прикладная механика, механика

Срок сдачи к 18 июня

8 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно