Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Основи планування у підприємстві

Тип Реферат
Предмет Экономика
Просмотров
929
Размер файла
52 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Основи планування у підприємстві

1 Розроблення виробничої програми у натуральному виразі

Розроблення виробничої програми у натуральному виразі здійснюється згідно з табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – План продажу продукції та виробнича програма (в натуральному виразі)

Найменування продукції (код)План продажу, шт.Термін зберігання, дн.Запаси готової продукції, шт.Виробнича програма, шт.
на початок рокуна кінець року
123456
Д149103500134246842
Д276154000312375123
Д37552500102773527

Код виробу (стовп. 1) – згідно з варіантом завдання із табл. А. 1.

План продажу продукції (стовп. 2) згідно табл. А.1 за варіантом. Термін зберігання запасів для деталі Д 1 – 10 днів, для Д 2 – 15 днів, для Д 3 – 5 днів.

Фактичні запаси готової продукції на початок року (стовп. 4) – становлять:

Д 1 – 3500 шт.; Д 2 – 4000 шт.; Д 3 – 2500 шт.

Запаси на кінець року (стовп. 5) розраховуються за формулою

Зк = Ппр ∙ Тз / Кдн,

де Тз – термін зберігання, дн. (стовп. 3);

Ппр – план продажу, шт. (табл. 1.1, стовп. 2);

Кдн – кількість днів у поточному календарному році.

Зд1 = 49000*10/ 365= 1342 шт.

Зд2 = 76000*15/ 365 = 3123 шт.

Зд3= 76000*5/ 365 = 1027 шт.

Виробнича програма (табл. 1.1, стовп. 6) розраховується згідно з формулою (див. табл. 1.1, стовп. 2 – стовп. 4 + стовп. 5)

ВП = Ппр – Зп + Зк

ВП д1 = 49000–3500+1342=46842 шт.

ВП д2 = 76000–4000+3123=75123 шт.

ВП д3= 75000–2500+1027=73527 шт.

2. Розрахунок плану виробництва продукції у квартальному розрізі

Розроблення плану виробництва проводиться у квартальному розрізі:

перший квартал – 20%;

другий – 30%;

третій – 30%;

четвертий – 20%, від річного обсягу виробництва. Результати розрахунку наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Виробнича програма за кварталами в натуральному виразі

Найменування виробів (код)Обсяг виробництва за рік, шт.У тому числі за кварталами
ІІІІІІІV
123456
Д146842936814053140539368
Д27512315024225372253715025
Д37352714705220582205814706

Код виробу (стовп. 1) – згідно з варіантом з табл. А. 1.

Обсяг виробництва (виробнича програма) береться в табл. 1.1 (стовп. 6).

Виробнича програма за кварталами розраховується згідно із заданими відсотками.

Д1I = 46842 * 0,2 = 9368 шт. Д1III = 46842 * 0,3 = 14053 шт.

Д1II = 46842 * 0,3 = 14053 шт. Д1IV = 35842 * 0,2 = 9368 шт.

Д2I = 75123 * 0,2 = 15024 шт.Д2III =75123 * 0,3 = 22537 шт.

Д2II = 75123 * 0,3 = 22537 шт. Д2IV = 75123 * 0,2 = 15025 шт.

Д3I = 73527 * 0,2 = 14705 шт. Д3III = 73527 * 0,3 = 22058 шт.

Д3II = 73527 * 0,3 = 22058 шт. Д3IV = 73527 * 0,2 = 14706 шт.

3. Розрахунок потреби в основних матеріалах

Розрахунок потреби в основних матеріалах здійснюється згідно з табл. 3.1, використовуючи дані щодо технологічного процесу (див. табл. А2) та виробничої програми (див. табл. А3).

Код виробу (стовп. 1) – згідно з варіантом з табл. А 1, найменування матеріалу табл. А1 (стовп. 2).

Програма випуску (стовп. 3) з таблиці 1.1 (стовп. 6). Норма витрат (стовп. 4) за варіантами з табл. А2, стовп 16. Потреба в матеріалах (стовп. 5) розраховується шляхом множення програми випуску (стовп. 3) на норму витрат (стовп. 4) та поділити на 1000.

Ціну матеріалу (стовп. 6) наведено в додатках (табл. А 2, стовп. 15).

Вартість матеріалу необхідно розрахувати множенням потреби в матеріалах (стовп. 5) на ціну матеріалу (стовп. 6).

Норма відходів розраховується за даними табл. А2, відніманням маси заготовки від маси деталі (стовп. 16 – стовп. 17). Величина відходів дорівнює множенню програми випуску (стовп. 3) на норму відходів (стовп. 8). Ціну відходів (стовп. 10) беремо як 10% від ціни матеріалу. Вартість відходів (стовп. 11) дорівнює множенню кількості відходів (стовп. 9) на ціну відходів (стовп. 10) та поділити на 1000.

Вартість матеріалів, за винятком відходів (стовп. 12), знаходимо відніманням від вартості матеріалів вартості відходів (стовп. 7 – стовп. 11). Вартість матеріалів, за винятком відходів на 1 виріб (стовп. 13), знаходимо діленням вартості матеріалів, за винятком відходів на кількість виробів (стовп. 12 / стовп. 3).


Таблиця 3.1 – Розрахунок потреби в основних матеріалах

Найменування виробів (код)Найменування матеріалуПрограма випуску, грнНорма витрат, кг/шт.Потреба в матеріалах, тЦіна матеріалу, грн/тВартість матеріалу, грнНорма відходів, кг/шт.Відходи, тЦіна відходів, грн/тВартість відходів, грнВартість матеріалів, за винятком відходів, грнВартість матеріалів, за винятком відходів на 1 виріб, грн
Д1Чавун468427,6355,999820291919,181,779631,4826529,78285389,46,09
Д2Сталь вуглецева7512313,51014,161980993877,782,4180295,29817668,93976208,8512,99
Д3Сталь легована735272,5183,818790145216,220,751468,9794066,04141150,181,92
Разом:19549223,61553,97825901431013,14,8311395,525928264,751402748,421

Потреби в материалах (стовп. 5)

Д1 = 46842 * 7,6 / 1000 = 355,999 т.

Д2 = 75123 * 13,5 / 1000 = 1014,161 т.

Д3 = 73527 * 2,5 / 1000 = 183,818 т.

Вартість матеріалу (стовп. 7)

Д1 = 355,999 * 820 = 291919,18 грн.

Д2 = 1014,161 * 980 = 993877,78 грн.

Д3 = 183,818 * 790 = 145216,22 грн.

Норма відходу (стовп. 8)

Д1 =7,6 – 5,9 = 1,7 кг.

Д2 = 13,5 – 11,1=2,4 кг.

Д3 = 2,5–1,8=0,7 кг.

Величина відходів (стовп. 9)

Д1 = 46842*1,7=79631,4 т

Д2 = 75123*2,4 = 180295,2 т

Д3 = 73527*0,7=51468,9 т

Ціна відходів (стовп. 10)

Д1 =820*0,1=82 грн/т

Д2 =980*0,1=98 грн/т

Д3 =790*0,1=79 грн/т

Вартість відходів (стовп. 11)

Д1 =79631,4*82/1000=6529,78 грн.

Д2 =180295,2*98/1000=17668,93 грн.

Д3 =51468,9*79/1000=4066,04 грн.

Вартість матеріалу, за винятком відходів (стовп. 12)

Д1 =291919,18–6529,78=285389,4 грн.

Д2 =993877,78–17668,93=976208,85 грн.

Д3 =145216,22–4066,04=141150,18 грн.

Вартість матеріалу, за винятком відходів на 1 виріб (стовп. 13)

Д1 =285389,4/46842=6,09 грн.

Д2 =976208,85/75123=12,99 грн.

Д3 =141150,18/73527=1,92 грн.

4. Розрахунок трудомісткості виробничої програми та нормованої заробітної плати

Трудомісткість виробничої програми розраховується згідно з табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Трудомісткість виробничої програми по підприємству на 2010 рік

(код)

Найменування виробів

Виробнича програма, шт.Норма часу на одиницю, нормо-год.Трудомісткість виробничої програми, нормо-год.
Д1Токарна

46842

5,6

44890,25

Револьверна12,8
Протяжна13,7
Фрезерувальна9,2
Шліфувальна16,2
Д2Токарна

75123

15,1

71366,85

Свердлувальна20,9
Протяжна21,0
Д3Токарна перша

73527

8,3

56248,19

Токарна друга5,9
Фрезерувальна12,1
Свердлувальна9,3
Шліфувальна10,3
Разом 172505,29

Найменування виробів (код) береться з додатка (табл. А.1), виробнича програма – з табл. 1.1 (стовп. 6).

Норма часу на одиницю продукції (стовп. 3) визначається як сума норм часу виконання всіх операцій по обробці деталі з табл. А.2 за варіантами та ділиться на 60.

Д1 = 5,6+12,8+13,7+9,2+16,2=57,5

57,5/60=0,96 нормо-год.

Д2= 15,1+20,9+21,0=57

57/60=0,95 нормо-год.

Д3= 8,3+5,9+12,1+9,3+10,3= 45,9

45,9/60=0,77 нормо-год.

Трудомісткість виробничої програми (стовп. 4) розраховується множенням виробничої програми (стовп. 2) на норму часу на одиницю продукції (стовп. 3).

Д1= 0,96*46842=44890,25

Д2= 0,95*75123=71366,85

Д3= 0,77*73527=56248019


5. Розрахунок балансу робочого часу

Розрахунок балансу робочого часу проводимо згідно з табл. 5.1.

Кількість робочих днів розраховується згідно з календарем на поточний рік. Неявки на роботу визначається як сума всіх неявок за даними табл. 5.1, (рядок 2). Кількість явок на роботу розраховується відніманням від кількості робочих днів загальної суми неявок, тобто рядок 1 – рядок 2. Дійсний фонд робочого часу визначаємо шляхом множення кількості явок на роботу (рядок 3) на середню тривалість робочої зміни (рядок 4).

собівартість виробничий програма плановий

Таблиця 5.1 – Розрахунок балансу робочого часу одного робітника

Найменування показникаВеличина показника
1 Кількість робочих днів, дн.255
2 Неявки на роботу, всього дн.35,2

У тому числі:

- основні та додаткові відпустки

- через хворобу

- навчання

- виконання громадських та державних обов’язків

23,1

4

1,1

7

3 Кількість явок на роботу (п. 1 – п. 2), дн.219,8
4 Середня тривалість робочої зміни, год.7,5
5 Дійсний фонд робочого часу (п. 3 ∙ п. 4), год.1648,5

Неявки на роботу: 23,1+4+1,1+7=35,2 дн.

Кількість явок на роботу: 255–35,2=219,8 дн.

Дійсний фонд робочого часу: 219,8*7,5=1648,5 год.

6. Розрахунок чисельності основних та допоміжних робітників

Чисельність основних робітників визначається за формулою

Чосн = Твп / (Фд Квн),

де Твп - трудомісткість виробничої програми, тис. н-год., береться з табл. (стовп. 4);

Фд – дійсний фонд робочого часу, див. табл. 5.1 (рядок 5);

Квн – коефіцієнт виконання норм часу, який береться у межах від 1,1 до 1,2.

Чосн= 172505,29/(1648,5*1,1)=95 чол.

6.2 Чисельність допоміжних робітників визначається як 50% від чисельності основних робітників. Чисельність основних робітників береться згідно з п. 6.1.

Чдоп. = 95*0,5=48 чол

7. Розрахунок планового фонду нормованої заробітної плати основних робітників

Розрахунок планового фонду нормованої заробітної плати основних робітників проводимо згідно з табл. 7.1.

Найменування деталі (стовп. 1), найменування операцій (стовп. 2), норма часу на операцію (стовп. 3) береться згідно з варіантом з табл. А.2. Виробничу програму (стовп. 7) береться з табл. 1.1 (стовп. 6). Розряд роботи (стовп. 4) та година тарифна ставка (стовп. 5) береться з табл. А.3. Відрядна розцінка на деталь розраховується множенням норми часу на операцію (стовп. 3) та годинної тарифної ставки згідно з розрядом роботи (стовп. 5) та поділиться на 60.

Шестерня Токарна 5,6*3,33/60=0,31 грн.

Циліндрична: Револьверна 12,8*3,33/60=0,71 грн.

Протяжна 13,7*3,37/60=0,77 грн.

Фрезерувальна 9,2*3,37/60=0,52 грн.

Шліфувальна 16,2*4,44/60=1,20 грн.

Шків: Токарна 15,1*3,33/60=0,84 грн.

Свердлувальна 20,9*3,37/60=1,17 грн.

Протяжна 21,0*4,44/60=1,55 грн.

Вал: Токарна перша 8,3*3,33/60=0,46 грн.

Токарна друга 5,9*3,33/60=0,33 грн.

Фрезерувальна 12,1*3,37/60=0,68 грн.

Свердлувальна 9,3*3,37/60=0,52 грн.

Шліфувальна 10,3*4,44/60=0,76 грн.

Нормовану заробітну плату розраховуємо множенням відрядної розцінки на деталь (стовп. 6) та на її виробничу програму (стовп. 7).

Шестерня Токарна 0,31*46842=14521,02 грн.

Циліндрична: Револьверна 0,71*46842=33257,82 грн.

Протяжна 0,77*46842=36068,34 грн.

Фрезерувальна 0,52*46842=24357,84 грн.

Шліфувальна 1,20*46842=56210,4 грн.

Шків: Токарна 0,84*75123=63103,32 грн.

Свердлувальна 1,17*75123=87893,91 грн.

Протяжна 1,55*75123=116440,65 грн.

Вал: Токарна перша 0,46*73527=33822,42 грн.

Токарна друга 0,33*73527=24263,91 грн.

Фрезерувальна 0,68*73527=49998,36 грн.

Свердлувальна 0,52*73527=38234,04 грн.

Шліфувальна 0,76*73527=55880,52 грн.

Таблиця 7.1 – Розрахунок планового фонду нормованої заробітної плати основних робітників

Найменування деталіНайменування операціїНорма часу на операцію, хв.Розряд роботиГодинна тарифна ставка, грн/годВідрядна розцінка на деталь, грнВиробнича програма, тис. шт.Нормована заробітна плата, грн

Шестерня

циліндрична

Токарна5,643,330,31

46842

14521,02
Револьверна12,843,330,7133257,82
Протяжна13,753,370,7736068,34
Фрезерувальна9,253,370,5224357,84
Шліфувальна16,264,441,2056210,4
Разом:57,53,51164415,42

Шків

Токарна15,143,330,84

75123

63103,32
Свердлувальна20,953,371,1787893,91
Протяжна21,064,441,55116440,65
Разом:573,56267437,88

Вал

Токарна перша8,343,330,46

73527

33822,42
Токарна друга5,943,330,3324263,91
Фрезерувальна12,153,370,6849998,36
Свердлувальна9,353,370,5238234,04
Шліфувальна10,364,440,7655880,52
Разом:45,92,75202199,25
Всього 634052,55

8. Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників

Розрахунок фонду заробітної плати (ФЗП) основних робітників проводимо згідно з табл. 8.1.

Нормована заробітна плата (рядок 1) береться згідно з табл. 7.1 (стовп. 8). Премія (рядок 2) визначається як 30% від нормованої заробітної плати. Доплати до годинного фонду заробітної плати становлять 15% від нормованої заробітної плати. Годинний ФЗП (рядок 5) розраховується як сума нормованої заробітної плати із премією (рядок 3) та доплат до годинного ФЗП (рядок 4). Доплати до денного ФЗП становлять 0,5% від годинного ФЗП. Денний ФЗП розраховується як сума годинного ФЗП (рядок 5) та доплат до денного ФЗП (рядок 6). Доплати до річного ФЗП (рядок 8) становлять 3% від денного ФЗП. Річний ФЗП (рядок 9) розраховується як сума денного ФЗП (рядок 7) та доплат до річного ФЗП (рядок 8).

Середньомісячна заробітна плата (рядок 10) розраховується шляхом ділення річного ФЗП (рядок 9) на чисельність основних робітників (див. пункт 6, стор. 8) поділити на 12 місяців.


Таблиця 8.1 – Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників

Найменування елементів фонду оплати праціСума, грн
1 Нормована заробітна плата (по тарифу)634052,55
2 Премія (30%)190215,77
3 Нормована заробітна плата з премією824268,31
4Доплати до годинного ФЗП (15%)95107,882
5 Годинний ФЗП919376,19
6 Доплати до денного ФЗП (0,5%)4596,8809
7 Денний ФЗП923973,07
8 Доплати до річного ФЗП (3,0%)27719,192
9 Річний ФЗП951692,26
10 Середньомісячна заробітна плата834,82

2 рядок 634052,55*30%=190215,76 грн.

3 рядок 634052,55+190215,76=824268,31 грн.

4 рядок 634052,55*15%=95107,882 грн.

5 рядок 824268,31+95107,882=919376,19 грн.

6 рядок 919376,19*0,5%=4596,8809 грн.

7 рядок 919376,19+4596,8809=923973,07 грн.

8 рядок 923973,07*3%=27719,192 грн.

9 рядок 923973,07+27719,192=951692,26 грн.

10 рядок 951692,26/95/12=834,82 грн.

9. Розрахунок планового фонду заробітної плати допоміжних робітників

Плановий фонд заробітної плати допоміжних робітників розраховуємо згідно з табл. 9.1.

Таблиця 9.1 – Розрахунок планового фонду заробітної плати допоміжних робітників

Найменування елементів фонду оплати праціПоказник
1 Чисельність допоміжних робітників, чол.48
2 Дійсний фонд часу одного робітника, год.1648,5
3 Середній розряд допоміжного робітника5
4 Годинна тарифна ставка, грн/год.3,37
5 Нормований фонд заробітної плати робітників-погодинників, грн266661,36
6 Доплати до годинного ФЗП (15%)39999,204
7 Годинний ФЗП306660,564
8 Доплати до денного ФЗП (0,5%)1533,3
9 Денний ФЗП308193,87
10 Доплати до річного ФЗП (3,0%)9245,82
11 Річний ФЗП317439,69
12 Середньомісячна заробітна плата551,11

Чисельність допоміжних робітників (сток. 1) береться згідно з п. 6.2, стор. 10. Дійсний фонд часу одного робітника (сторк. 2) береться з табл. 5.1. (рядок 5). Годинна тарифна ставка (рядок 4) береться з табл. А.3 згідно із розрядом роботи. Нормований фонд заробітної плати (рядок 5) розраховується множенням чисельності допоміжних робітників (рядок 1), дійсного фонду часу одного робітника (рядок 2) на годинну тарифну ставку (рядок 4).

Доплати до годинного фонду заробітної плати (рядок 6) становлять 15% від нормованого фонду заробітної плати робітників – погодинників (рядок 5). Годинний ФЗП (рядок 7) розраховується як сума нормованого фонду заробітної плати робітників-погодинників (рядок 5) та доплат до годинного ФЗП (рядок 6). Доплати до денного ФЗП становлять 0,5% від годинного ФЗП. Денний ФЗП (рядок 9) розраховується як сума годинного ФЗП (рядок 7) та доплат до денного ФЗП (рядок 8). Доплати до річного ФЗП (рядок 10) становлять 3% від денного ФЗП. Річний ФЗП (рядок 11) розраховується як сума денного ФЗП (рядок 9) та доплат до річного ФЗП (рядок 10).

Середньомісячна заробітна плата (рядок 12) розраховується шляхом ділення річного ФЗП (рядок 11) на чисельність допоміжних робітників (див. пункт 9.1, стор. 11) та на 12 місяців.

5 рядок 48*1648,5*3,37=266661,36 грн.

6 рядок 266661,36*15%=39999,204 грн.

7 рядок 266661,36+39999,204=306660,564 грн.

8 рядок 306660,564*0,5%=1533,3 грн.

9 рядок 306660,564+1533,3=308193,864 грн.

10 рядок 308193,864*3%=9245,82 грн.

11 рядок 308193,864+9245,82=317439,69 грн.

12 рядок 317439,69/48/12=551,11 грн.

10. Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців

Чисельність керівників, спеціалістів та службовців (стовп. 2) розраховуються у відсотках від чисельності основних та допоміжних робітників. Відсоток визначається згідно з табл. А.4. Результат розрахунку наведений в табл. 10.1.

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців розраховуємо згідно з табл. 10.1.

Таблиця 10.1 – Штатний розпис і ФЗП керівників, спеціалістів та службовців

Найменування групиЧисельність, чол.Середній оклад, грнФонд ЗП, грн
Керівники (4%)612007200
Спеціалісти (12%)1795016150
Службовці (3%)44501800
Разом:27260025150

Фонд заробітної плати (стовп. 4) визначаються шляхом множення чисельності керівників, спеціалістів та службовців (стовп. 2) на середній оклад (стовп. 3).

2 стовп. (95+48)*4%=6 чол.

(95+48)*12%=17 чол.

(95+48)*3%=4 чол.

4 стовп. 6*1200=7200 грн.

17*950=16150 грн.

4*450=1800 грн.

11. Розрахунок планової собівартості товарної продукції

Планові витрати на виробництво товарної продукції розраховуються згідно з табл. 11.1.

Таблиця 11.1 – Зведений розрахунок витрат на виробництво товарної продукції

Найменування статей витратРазом план на рік, грн.
1 Основні матеріали1376198.3
2 Основна заробітна плата виробничих робітників824268,31
3 Додаткова заробітна плата виробничих робітників127423,95
4 Відрахування на соціальні заходи (37%)352126,13
5 Знос спеціального інструменту та оснастки (30%)190215,76
6 Витрати на ремонт та експлуатацію обладнання (220%)1394915,6
7 Загальновиробничі витрати (90%)570647,29
8 Разом виробнича собівартість товарної продукції4826795,1

Вартість основних матеріалів (рядок 1) беремо з табл. 3.1 як суму всіх матеріалів (стовп. 12). Основна заробітна плата виробничих робітників (рядок 2) береться з табл. 8.1 (рядок 3). Додаткова заробітна плата виробничих робітників (рядок 3) визначається як сума доплат до годинного, денного та річного фондів заробітної плати, див. табл. 8.1 (рядок 4, рядок 6, рядок 8). 4 рядок (824268,31+127423,95)*37%=352126,13 грн.

5 рядок 634052,55*30%=190215,76 грн.

6 рядок 634052,55*220%=1394915,6 грн.

7 рядок 634052,55*90%=570647,29 грн.

8 рядок сума всіх рядків

12. Розрахунок планових калькуляції собівартості виробів

Розрахунок планових калькуляцій собівартості виробів проводимо згідно з табл. 12.1.

Таблиця 12.1 – Калькуляція собівартості виробів

Статті калькуляціїСума по виробах, грн
Д1Д2Д3
1 Основні матеріали6,0912,991,44
2 Основна ЗП основних робітників4,564,633,58
2.1 У тому числі нормована3,513,562,75
3 Додаткова ЗП0,680,690,54
4 Відрахування на соціальні заходи (37%)1,941,971,52
5 Знос спеціального інструменту (30%)1,051,070,83
6 Витрати на ремонт та експлуатацію устаткування (220%)7,727,836,05
7 Загальновиробничі витрати (90%)3,163,202,48
8 Виробнича собівартість (разом)28,7135,9419,19
9 Загальногосподарчі витрати (130%)4,564,633,58
10 Комерційні (позавиробничі) витрати (5% від виробничої собівартості)1,441,800,96
11 Повна собівартість (разом)34,7142,3723,73

Основні матеріали (рядок 1) були розраховані в табл. 3.1 (стовп. 13). Основна заробітна плата основних робітників визначається як сума нормованої заробітної плати на деталь та премій (згідно з відрядно-преміальною системою оплати праці).

2 рядок Д1 3,51*30%+3,51=4,56

Д2 3,56*30%+3,56=4,63

Д3 2,75*30%+2,75=3,58

Нормована заробітна плата на деталь визначається згідно з табл. 7.1.

Додаткова заробітна плата (рядок 3) розраховується як відсоток від основної заробітної плати. Розмір відсотку визначаємо за формулою

ДЗП% = (Дгод.ФЗП + Дден.ФЗП + ДрічнФЗП) 100/ ФЗПпр,


де % ДЗП – розмір відсотка додаткової заробітної плати;

Дгод.ФЗП – доплати до годинного ФЗП, (див. табл. 8.1, рядок 4);

Дден.ФЗП – доплати до денного ФЗП, (див. табл. 8.1, рядок 6);

ДрічнФЗП – доплати до річного ФЗП, (див. табл. 8.1, рядок 8);

ФЗПпр – фонд заробітної плати з премією, (див. табл. 8.1, рядок 3).

ДЗП% = 95107.882+4596.8809+27719,192*100/824268,31=15%

Відрахування на соціальні заходи (рядок 4) береться як 37% від суми основної та додаткової заробітної плати (рядок 2 та рядок 3). Знос спеціального інструменту (рядок 5), витрати на ремонт та експлуатацію устаткування (рядок 6), загально виробничі витрати (рядок 7) розраховуються згідно відсотками від нормованої заробітної плати (рядок 2.1), які наведені в табл. 11.1. Виробнича собівартість (рядок 8) це сума вартості основних матеріалів (рядок 1), основної ЗП (рядок 2), додаткової ЗП (рядок 3), відрахувань на соціальні заходи (рядок 4), зносу спеціального інструменту (рядок 5), витрат на ремонт та експлуатацію устаткування (рядок 6) та загально виробничих витрат (рядок 7).

Загальногосподарчі витрати (рядок 9) розраховуються як 130% від нормованої заробітної плати (рядок 2.1). Комерційні витрати (рядок 10) це 5% від виробничої собівартості (рядок 8). Повна собівартість (рядок 11) розраховується як сума виробничої собівартості (рядок 8), загально господарчих витрат (рядок 9) та комерційних витрат (рядок 10).

3 рядок Д1 4,56*15%=0,68

Д2 4,63*15%=0,69

Д3 3,58*15%=0,54

4 рядок Д1 (4,56+0,68)*37%=1,94

Д2 (4,63+0,69)*37%=1,97

Д3 (3,58+0,54)*37%=1,52

5 рядок Д1 3,51*30%=1,05

Д2 3,56*30%=1,07

Д3 2,75*30%=0,83

8 рядок 1 р.+2 р.+3 р.+4 р.+5 р.+6 р.+7 р.

9 рядок Д1 3,51*130%=4,56

Д2 3,56*130%=4,63

Д3 2,75*130%=3,58

10 рядок Д1 28,71*5%=1,44

Д2 35,94*5%=1,80

Д3 19,19*5%=0,96

11 рядок Д1 8 р.+9 р.+10 р.

13. Розрахунок планової ціни виробів

Розрахунок планового прибутку

Плановий прибуток на один виріб визначається за формулою

Пі = Сповн.і Рв / 100,

де Сповн.і – повна собівартість i-го виробу, грн (див. п. 12, табл. 11.1);

Рв – рентабельність виробів, становить 25% від повної собівартості.

Під1 =34,71*25%=8,68

Під2 =42,37*25%=10,59

Під3 =23,73*25%=5,93

Розрахунок планово-розрахункової ціни виробів

Планово-розрахункова ціна виробу визначається за методом «собівартість + прибуток» за формулою

Ці = С полн.і + Пі,

де Ц i – ціна i-го виробу, грн.

Ці д1 =34,71+8,68=43,39

Ці д2 =42,37+10,59=52,96

Ці д3 =23,73+5,93=29,66

Результати розрахунків наводяться у табл. 13.1.

Таблиця 13.1 – Розрахунок планової ціни виробів

ПоказникЦіна виробу, грн
Д1Д2Д3
1 Повна собівартість (див. табл. 12.1)34,7142,3723,73
2 Плановий прибуток8,6810,595,93
3 Планово-розрахункова ціна43,3952,9629,66
4 Планово-розрахункова ціна з ПДВ (20%)52,0763,5535,59

14. Розрахунок планових фінансових результатів діяльності

Розрахунок планових фінансових результатів підприємства у 2010 році проводиться згідно з табл. 14.1.

Таблиця 14.1 – Планові фінансові результати діяльності підприємства

СтаттяГрн.
1 Доход від реалізації продукції10050480
2 Податок на додану вартість (16,66%)1674409,9
3 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції8376070,1
4 Виробнича собівартість реалізованої продукції5577480
5 Валовий прибуток2798590,1
6 Адміністративні витрати824268,31
7 Витрати на збут278874
8 Операційний прибуток1695447,8
9 Податок на прибуток (25%)423861,95
10 Чистий прибуток1271585,9
11 Рентабельність виробництва, %19,03

Доход від реалізації продукції визначається як сума добутку плану продажу виробів (згідно з варіантом табл.. Б.1) на планово-розрахункову ціну з ПДВ (табл. 13.1, рядок 4). Податок на додану вартість визначається як 16,66% від доходу від реалізації продукції (табл.. 14.1, рядок 1). Чистий доход визначається як різниця між доходом від реалізації продукції та податком на додану вартість. Виробнича собівартість реалізованої продукції визначається як сума добутку плану продажу виробів на виробничу собівартість відповідного виробу (табл. 12.1, рядок 8). Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (рядок 3) та виробничою собівартістю реалізованої продукції (рядок 4). Адміністративні витрати дорівнюють загальногосподарським витратам, які визначаються як 130% від річного фонду нормованої заробітної плати основних робітників (див. табл.. 8.1, рядок 1). Витрати на збут дорівнюють 5% від виробничої собівартості реалізованої продукції (табл.. 14.1, рядок 4). Операційний прибуток визначається як різниця між валовим прибутком та адміністративними витратами та витратами на збут (табл.. 14.1, рядок 5 – рядок 6 – рядок 7). Податок на прибуток визначається як 25% від операційного прибутку (рядок 8). Чистий прибуток – це різниця між операційним прибутком та податком на прибуток (табл..14.1, рядок 8 – рядок 9). Рентабельність виробництва визначається як відношення чистого прибутку (рядок 10) до повної собівартості реалізованої продукції (рядок 4 + рядок 6 + рядок 7), помноженою на 100%.

1 р. (49000*52,07)+(76000*63,55)+(75000*35,59)=10050480 грн.

2 р. 10050480*16,66%=1674409,9 грн.

3 р.10050480–1674409,9=8376070,1 грн.

4 р. (49000*28,71)+(76000*35,94)+(75000*19,19)=5577480 грн.

5 р. 8376070,1–5577480=2798590,1 грн.

6 р. 634052,55*130%=824268,31 грн.

7 р. 5577480*5%=278874 грн.

8 р. 2798590,1–824268,31–278874=1695447,9 грн.

9 р. 1695447,9*25%=423861,95 грн.

10 р. 1695447,9–423861,95=1271585,9 грн.

11 р. 1271585,9/ (5577480+824268,31+278874)*100%=19,0,3


15.Розрахунок основних техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства

Розрахунок основних планових показників діяльності підприємства проводимо згідно з табл. 15.1.

Таблиця 15.1 – Планові показники господарської діяльності підприємства на 2010рік

ПоказникЗначення показника
1 Обсяг товарної продукції (без ПДВ), тис. грн8191799,28
2 Трудомісткість виробничої програми, тис. нормо-год.172950,96
3 Чисельність робітників всього, у т. ч., чол.143
3.1 Основних95
3.2 Допоміжних48
3.3 Керівників, спеціалістів, службовців27
4 Продуктивність праці основних робітників, грн /чол.86229,47
5 Фонд заробітної плати, всього, у т.ч., тис. грн1294281,93
5.1 Основних робітників95
6 Середньомісячна заробітна плата персоналу, грн754,24
7 Середньомісячна заробітна плата основних робітників, грн834,82
8 Матеріальні витрати, грн1367198,3
9 Собівартість товарної продукції, грн6553643,04

Обсяг товарної продукції без ПДВ (рядок 1) розраховується як сума множень планово-розрахункової ціни на виріб (табл. 13.1, рядок 3) та виробничої програми відповідно (табл. 1.1, стовп. 6). Трудомісткість виробничої програми (рядок 2) береться з табл. 4.1 (стовп. 4). Чисельність робітників (рядок 3) розраховується як сума керівників, спеціалістів, службовців, основних та допоміжних робітників (див. п. 10, стор. 13). Продуктивність праці основних робітників (рядок 4) розраховується шляхом ділення обсягу товарної продукції (табл. 1.1, стовп. 6) на чисельність основних робітників (табл. 14.1, рядок 3.1). Фонд заробітної плати (рядок 5) розраховується як сума фонду заробітної плати основних робітників (табл. 8.1, рядок 9), фонду заробітної плати допоміжних робітників (табл. 9.1, рядок 11) та фонду заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців (табл. 10.1, стовп. 4). Середньомісячна заробітна плата персоналу (рядок 6) розраховується як сума ФЗП основних, допоміжних робітників та керівників, спеціалістів і службовців (див. табл. 8.1, табл. 9.1, табл. 10.1) поділеною на їх чисельність та на 12 місяців. Матеріальні витрати (рядок 8) береться з табл. 11.1 (рядок 1). Собівартість товарної продукції (рядок 9) визначається як сума добутку виробничої програми за виробами на їх повну собівартість.

1 р. (46842*43,39)+(75123*52,96)+(73527*29,66)=8191799,28 тис. грн.

4 р. 8191799,28/95=86229,47 грн./чол.

5 р. 951692,26+317439,67+25150=1294281,93 тис. чол.

6 р. 1294281,93/143/12=754,24 грн.

9 р. (46842*34,71)+(75123*42,37)+(73527*23,73)=6553643,04 грн.

Висновки

1. План виробництва в натуральному виразі становить: для виробу Д1 46842 шт., для виробу Д2 75123 шт., для виробу Д3 73527 шт.

2. Виробнича програма по виробу Д1 в I кв. становила 9368 шт., в II та III кв. становить 14053 шт., а IV кв. 9368 шт.

3. Потреба в основних матеріалів становить 1553,978 т.

4. Норма часу виробу Д1 0,96 нормо-год., трудомісткість виробничої програми 44890,25 нормо-год.; виріб Д2 0,95 нормо-год., трудомісткість виробничої програми 71366,85 нормо-год.; виріб Д3 0,77 нормо-год., трудомісткість виробничої програми 56248,19 нормо-год.

5. Дійсний фонд робочого часу становить 1648,5 год.

6. Планова чисельність основних робітників становить 95 чол., допоміжних – 48 чол.

7. Нормовану заробітну плату основних робітників 634052,55 грн.

8. Середньомісячна заробітна плата основних робітників становить 834,82 грн.

9. Середньомісячна заробітна плата допоміжних робітників становить 551,11 грн.

10. Чисельність керівників, спеціалістів та службовців становить 27 чол., Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців становить 25150 грн.

11. Виробнича собівартості товарної продукції становить 4826795,1 грн.

12. Повна собівартість становить 100,81 грн.

13. Планово-розрахункова ціна виробу Д1 становить 43,39 грн., виробу Д2 52,96 грн., виробу Д3 29,66 грн.

14. Валовий прибуток 2798590,1 грн., Чистий прибуток 1271585,9 грн. Рентабельність виробництва, 19,03%

15. Собівартість товарної продукції становить 6553643,04 грн.


Список рекомендованої літератури

1.Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

2.Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

3.Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред. Бухало. – К.: Вища школа, 1989. – 471 с.

4.Економіка підприємства: В 2 т. Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного – К.: Хвиля Прес, 1995. Т.1 – 392 с., Т.2 – 280 с.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
132775
рейтинг
icon
5751
работ сдано
icon
2604
отзывов
avatar
История
Экономика
Маркетинг
icon
129597
рейтинг
icon
2953
работ сдано
icon
1307
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
84618
рейтинг
icon
1947
работ сдано
icon
1230
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
47 328 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Северо-восточной федеральный университет
Спасибо)))) работа выполнена досрочно, без замечаний, положительный (+1)
star star star star star
ТПУ
Спасибо автору, сдал на отлично! Отзывчивый, откливается на все просьбы, дает пояснения.
star star star star star
уральский государственный экономический уневерситет
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ Работа хорошая. Выделены особенности и стили делового общения. Оценку...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

1 минуту назад
8 минут назад

Исправить курсовой

Решение задач, Системы автоматического управления

Срок сдачи к 10 дек.

9 минут назад

Язык архитектуры: природа и специфика генезиса

Реферат, Основа исследовательской деятельности

Срок сдачи к 5 дек.

9 минут назад

Контрольная

Контрольная, Информатика

Срок сдачи к 4 дек.

9 минут назад

сравнить вещества 9 заданий по биоорганической химии

Решение задач, Химия

Срок сдачи к 4 дек.

10 минут назад

Решение четырех задач

Решение задач, ТОЭ

Срок сдачи к 15 дек.

12 минут назад

чертеж

Чертеж, инженерная и компьютерная графика

Срок сдачи к 5 дек.

12 минут назад

Образ России: моя жизнь в стране (иностранные...

Эссе, История

Срок сдачи к 6 дек.

12 минут назад

Выполнить и написать отчет

Лабораторная, Лабораторная по информатике

Срок сдачи к 8 дек.

12 минут назад
12 минут назад

5 теоретических вопросов кратко и 1 задача

Контрольная, Мдк 04.01 мдк 02.02

Срок сдачи к 6 дек.

12 минут назад

вариант 3

Лабораторная, Ассемблер

Срок сдачи к 7 дек.

12 минут назад

Здравствуйте сколько будет стоит ответ на 1. Разработать фрагмент...

Презентация, Управление персоналом

Срок сдачи к 4 дек.

12 минут назад

Проведите интервьюирование клиента. По результатам интервьюирования...

Решение задач, Теория и практика юридического консультирования

Срок сдачи к 3 дек.

12 минут назад

Решить 4 задачи

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 10 дек.

12 минут назад

Решить 4 задания

Контрольная, Основы Обогащения Полезных Ископаемых

Срок сдачи к 6 дек.

12 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно